Finn ditt studium

Vi tilbyr 6 gratis fagskoleutdanninger innen helse som finansieres av Kunnskapsdepartementet. Her ser du hvilke helsefagskoleutdanninger vi tilbyr:

Resultat: 13
  Studium
  Nivå
  Studiesteder
  Lånekassegodkjent
 • Kunnskap innen Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer der småbarna er.

  Fagskole
  • Nettstudier
  Kunnskapsdepartementet
 • Kunnskap studenten tilegner seg i studiet Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barns livsmestring og helse.

  Fagskole
  • Nettstudier
  Kunnskapsdepartementet
 • Kunnskap innen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barn med flerkulturell bakgrunn.

  Fagskole
  • Nettstudier
  Kunnskapsdepartementet
 • Kunnskap studenten tilegner seg i studiet Barn med særskilte behov er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barn med særskilte behov.

  Fagskole
  • Nettstudier
  Kunnskapsdepartementet
 • Kunnskap studenten tilegner seg i studiet Barnehagens digitale praksiser er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barn.

  Fagskole
  • Nettstudier
  Kunnskapsdepartementet
 • Fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse.

  Fagskole
  • Nettstudier
  Kunnskapsdepartementet
 • Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg gir deg spisskompetanse i arbeid med eldre.

  Fagskole
  • Nettstudier
  Kunnskapsdepartementet
 • Hverdagsrehabilitering gir deg kunnskap om hverdagsrehabilitering som både et tankesett og en arbeidsform.

  Fagskole
  • Nettstudier
  Kunnskapsdepartementet
 • Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med kreftsykdom.

  Fagskole
  • Nettstudier
  Kunnskapsdepartementet
 • Migrasjonshelse gir deg kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst og om kulturelle utfordringer knyttet til å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste.

  Fagskole
  • Nettstudier
  Kunnskapsdepartementet
 • Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske plager og lidelser.

  Fagskole
  • Nettstudier
  Kunnskapsdepartementet
 • Velferdsteknologi gir deg kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgs-feltet.

  Fagskole
  • Nettstudier
  Kunnskapsdepartementet