Coverbilde ledige studieplasser

Ledige studieplasser

Ledige studieplasser i Finnmark – studiestart 2. september

I Finnmark har vi et tett samarbeid med fylkesmannen i Finnmark/Finnmark Fylkeskommune, noe som gjør det mulig  å kunne tilby samlingsbaserte nettstudier i fylket. Dette tilbudet medfører at studentene tilbys ekstra oppfølging gjennom samlinger to ganger i året.

I år kan vi tilby følgende to videreutdanninger/helsefagskoler: Hverdagsrehabilitering og Demensomsorg og alderspsykiatriStudiene er fullfinansiert og gratis for studentene. Du betaler kun for bøker. Begge fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT

Hverdagsrehabilitering (30 sp)
Denne fagskolutdanningen, tar for seg hverdagsrehabilitering som en teoretisk konstruksjon og om ulike verktøy som er utarbeidet og som kan benyttes i praksis, uten at studentene må være i kontakt med pasienter eller brukere. Det er ingen praksis knyttet til dette studiet.

Målet med denne utdanningen er at studenten får kunnskap om hverdagsrehabilitering som både et tankesett og en arbeidsform. Det er 6 obligatoriske innsendingsoppgaver og tre eksamener i denne fagskolen.

I Hverdagsrehabilitering vil det bli arrangert to samlinger, begge over to dager. Nærmere tidspunkt for samling kommer vi tilbake til, men de vil finne sted i løpet av følgende uker:

  • Uke 44/45 2019 (28. oktober – 1. november/4. – 8. november)
  • Uke 8/9 2020 (17. – 21. februar/24. – 28. februar)

Demensomsorg og alderspsykiatri (60 sp)
Denne fagskoleutdanningen gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse.

Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Du tilegner deg kunnskap om organisering, planlegging og iverksetting av pleie- og omsorgstiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser. Det er fire eksamener i denne fagskolen. Utdanningen i demensomsorg krever 10 ukers (350 timer) praksis og avsluttes med en obligatorisk fordypningsoppgave.

I Demensomsorg og alderspsykiatri vil det bli arrangert fire samlinger, alle går over to dager. Nærmere tidspunkt for samling kommer vi tilbake til, men de vil finne sted i løpet av følgende uker:

  • Uke 46/47 2019 (11. -15. november/18. – 22. november)
  • Uke 11/12 2020 (9. – 13. mars/16. – 20. mars)
  • Uke 34 2020 (17. – 21. august)
  • Uke 46/47 2020 (9. -13. november/16. – 20. november)

Det er obligatoriske oppmøte på alle samlingene, etter ønske fra opplæringskontoret i Finnmark.

Studiestart for høsthalvåret er 2. september 2019.

Det er mulig for den aktuelle kommune/arbeidsgiver å søke om støtte fra Fylkesmannen i Finnmark til reise/opphold for den enkelte student dersom det skulle være behov for dette. For mer informasjon rundt denne muligheten, kontakt Sissel Andreassen, telefon 78953012.

Søknader behandles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt.

Behandlingsperiode for opptak til høstsemesteret er i perioden 1. mai – 2. september.