Hva er nettstudier

Nettstudier

Hva er nettstudier?

Nettstudier er studier via nett, uten oppmøte til fysiske forelesninger eller klasseromsundervisning. Dette er et godt alternativ til tradisjonell utdanning. Alle våre utdanninger er tilknyttet et «klasserom» der du kan stille spørsmål, gi svar og diskutere med andre studenter.

Når du blir student hos oss, får du tilgang til nettskolen vår. Der finner du komplett oversikt over dine nettstudier, med studieveiledning for hvert enkelt emne. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innenfor de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før neste innsendingsoppgave. Den er ment å erstatte det en lærer ville sagt i klasserommet, og fungerer som et utfyllende tillegg til eventuelle lærebøker. Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

På din personlige side, får du oppdatert informasjon om aktivitetene som er registrert på deg. Det kan være innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer, eksamensoppmelding og karakter på eksamen.