Korona-virusets innvirkning på skolegang

I MedLearn klarer vi å ivareta drift og skolegang for samtlige av våre studenter som vanlig.

Våren 2020 var preget av at studentene våre blant annet ble beordret i arbeid på eksamensdagen eller tvunget til å avbryte praksisperioder. Vi gjorde derfor noen tilpasninger i en periode.

Denne situasjonen har nå stabilisert seg, og fra høsten 2020 går vi derfor tilbake til å gjennomføre eksamener av normal lengde, samt at praksisperioder som hovedregel skal gjennomføres i sin helhet.

Om enkelte fortsatt opplever utfordringer knyttet til korona-situasjonen, bes de ta kontakt med oss, så finner vi løsninger.
For utfordringer knyttet til eksamensavlegging, kontakt eksamen@medlearn.no
For utfordringer knyttet til praksisgjennomføring, kontakt studieleder@medlearn.no