Korona-virusets innvirkning på skolegang

I MedLearn klarer vi å ivareta drift og skolegang for samtlige av våre studenter som vanlig.

Studentene våre jobber i helsevesenet, og dette kan påvirke muligheten til å kunne ta eksamen og gjennomføre praksis på normert tid.

Vi har derfor gjort noen tilpasninger for å kunne ivareta våre studenter enda bedre.

Eksamen
Alle eksamener som avlegges frem til sommeren vil bli tilpasset. Dette skjer enten i form av ekstra tid, eller ekstra eksamensgjennomføringer i de tilfellene det er eksamensformer som krever dette.

Studentene blir informert om endringene, men kan også ta kontakt på eksamen@medlearn.no for mer informasjon

Praksis
Studenter som er i praksis ivaretas gjennom en rekke unntak som gjør det mulig å få bestått emne og vitnemål på tross av fravær eller avbrudd i praksisperioden.
Studentene blir informert om endringene, men kan også ta kontakt på studieleder@medlearn.no for mer informasjon

Fravær på eksamener eller fordypningsoppgaver som skyldes denne situasjonen, vil ikke telle som et eksamensforsøk om studenten melder fra om dette.