Jeg, en praksiskandidat?

Praksiskandidatordningen fanger opp dere med lang yrkeserfaring. Du som hverken går under kategorien elev eller lærling, men som har realkompetanse. Som praksiskandidat, er du privatist i yrkesfag med yrkespraksis. Og for å få dokumentasjon på fagbrev (fullført yrkesutdanning i videregående opplæring), mangler du da bare en teorieksamen og selve fagprøven. Det er altså ikke et krav at du skal ha gjennomført videregående skole.

Vi får mange spørsmål omkring dette. Siden det er opp til deg som praksiskandidat å melde deg opp til både den skriftlige eksamenen og fag- eller svenneprøven, har jeg derfor lyst til å prøve og forklare dette litt nærmere.

Hva du må gjøre

Det første du må gjøre, er å registrere søknaden din på vigo.no. Dette er nettstedet for deg som søker videregående skole og formidling til læreplass i bedrift. Du velger «Videregående opplæring for voksne/realkompetanse». Du må logge inn med MinID og velge ditt hjemfylke ved første gangs innlogging. Her er det en søkerveiledning som du bør lese. Du kan søke året rundt.

Godkjent praksis

For å bli godkjent som praksiskandidat, er det krav om minimum fem års praksistid. Det er fagopplæringskontoret i fylket du bor i, som avgjør om den praksisen du viser til kan godkjennes. Det gjør de på bakgrunn av en realkompetansevurdering. Du må derfor sende inn kopi av alle nødvendige vitnemål og arbeidsattester til fylkeskommunen per post eller e-post. Kontakt ditt fagopplæringskontor for å få vite hvor du skal sende til og hvordan du skal gå frem.

Teorieksamen

Når du har blitt godkjent som praksiskandidat, kan du gå opp til en 5-timers skriftlig teorieksamen. Dette er en eksamen i det vi kaller programfag. Som praksiskandidat slipper du å ta eksamen i hvert enkelt programfag, de er slått sammen til en tverrfaglig eksamen. Du trenger altså ikke å ha bestått fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie). Det holder med programfagene. Disse kan du lese til selv, eller du kan velge å ta de som et nettkurs her hos oss i nki.no.

Du må selv huske på å melde deg opp til denne på privatistweb.no. Hvor og hvordan du skal melde deg opp til privatisteksamen for praksiskandidater, varierer litt fra fylke til fylke. Oppmeldingsfristene er vanligvis 15. september og 15. januar.

Husk at eksamen i programfagene må være fullført og bestått, før du kan melde deg opp til fagprøven.

Oppmelding til fagprøven

Når teori og praksiskrav er oppfylt, melder du seg selv opp til selve fag-/svenneprøve på et fastsatt oppmeldingsskjema som ligger på fylkeskommunen din sin side. Det må legges ved kvittering på betalt prøveavgift og dokumentasjon på godkjent praksis og bestått teorieksamen.

Innen enkelte fag, må du som praksiskandidat også fylle ut et egenerklæringsskjema. Dette legges ved søknaden sammen med annen dokumentasjon. De fleste fag har ingen frist for oppmelding til fag-/svenneprøve. Unntaket er helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget som har oppmeldingsfrist 15. februar og 15. august hvert år.

Fylkeskommunen behandler din oppmelding og godkjente oppmeldinger videresendes til prøvenemnda for faget for videre avtaler. Ikke godkjente oppmeldinger får du begrunnelse for.

Prøvenemda

Når oppmeldingen er godkjent og mottatt av prøvenemnda, kontakter de deg. Et lite tips er at du tar kontakt med fagopplæringskontoret i fylket ditt og informerer dem om at du har bestått teorieksamenen. Dette fordi det ikke er noen automatikk i at fagopplæringskontoret sender papirene dine videre til prøvenemda. Det kan ta over 6 måneder fra du melder deg opp til prøven før den kan gjennomføres.

Fagprøven avholdes på arbeidsplassen der du jobber. Etter at fagprøven er fullført, fylles det ut en prøveprotokoll som prøvenemnda signerer og returnerer til fylkeskommunen, som gir kandidaten skriftlig melding om prøven er bestått eller ikke.

Vitnemål

Praksiskandidater som har bestått obligatorisk eksamen og fagprøven, får et kompetansebevis som dokumenterer dette, i tillegg til fagbrev. Praksiskandidater som i tillegg kan dokumentere at de har bestått fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie) i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, kan få vitnemål med yrkeskompetanse.

Helsefagarbeider

For å ta i bruk tittelen helsefagarbeider etter oppnådd fagbrev som helsefagarbeider, kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Autorisasjon er en godkjenning eller lisens som viser at du oppfyller de formelle og faglige kravene til å praktisere et yrke. Du må søke om autorisasjon som helsefagarbeider på helsedirektoratet.no.

Etter- og videreutdanning

Som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider kan du ta videreutdanning innenfor mange ulike retninger på fagskole. For høyere utdanning, er generell studiekompetanse det formelle opptakskravet. Fagene du mangler for å få generell studiekompetanse er fullført og bestått Vg1, Vg2 og Vg3 fra bestemte utdanningsprogram i videregående opplæring. Hvis du tar disse, er det mange muligheter på høgskolenivå dersom du vil jobbe med barn- og ungdom eller med omsorg. Eksempler er barnehagelærer, sykepleie, vernepleier, lærer, fritidsleder og barnevernspedagog.

Hva det koster

Stortinget har i Statsbudsjettet (2018) bestemt at eksamensavgiften for enkeltfag skal være kroner 1084,- for de som tar det første gang (eller ikke har bestått) og kroner 2170,- ved forbedringer. Stortinget har bestemt at kandidater som melder seg til den praktiske delen av fag-/svenneprøven skal betale kroner 925,- for prøver du tar første gang, og kroner 1853,- ved senere forsøk.

Er du en praksiskandidat?

Jeg vet ikke om du ble noe klokere etter å ha lest dette. Men jeg håper at jeg har synliggjort mulighetene som ligger der. Norge trenger flere fagfolk innen omsorgsfagene. Og mye av kunnskapen fins der allerede – ute hos dere, som jobber som assistenter i barnehage og innen pleie- og omsorgssektoren.

Men, kunnskapen må formaliseres og løftes frem. Gjennom å ta fagbrev, vil du bli bevisst din egen kunnskap og samfunnet får øynene opp for på den fagkompetansen som faktisk fins!  Så har du lang erfaring: kontakte fylkeskommunen din og få vurdert din realkompetanse. Og vips, før du vet ordet av det, er du med i praksiskandidatordningen og på god vei til å ta fagbrev!

Lykke til!