Velferdsteknologi

Studiepoeng 10
Lånekassegodkjent
Studietid 15 uker
Innsendinger 4
Fakta
Søknadsperiode

Søknadsperiode 1: 1. november – 10. januar, med tilbud om studieplass 11. januar.

Søknadsperiode 2: 11.januar – 10. februar, med tilbud om studieplass fortløpende.

Studiestart: 1. februar 2021

Vi har begrenset antall studieplasser.
Kvalifiserte søkere vil bli poengberegnet, og søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum.
Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Gå til «Opptakskrav» for mer informasjon om hva som skal vedlegges søknaden.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

 • Fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
 • Det kan også søkes opptak på grunnlag av realkompetansevurdering der kravet er minimum 5 års dokumentert og relevant arbeidserfaring.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. .Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve

Fyll også ut skjema for vurdering av realkompetanse, som du finner i bestillingsløpet eller her.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Læringsutbytte

Kunnskap: 
Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne pasientgruppen.

Ferdigheter:
Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.

Generell kompetanse:
Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle målgruppen og utvikler en etisk grunnholdning.

Finansiering

Utdanningen er offentlig finansiert via fylkeskommunene og utdanningsetaten i Oslo. Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for studenten.

Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt ta opp med egen arbeidsplass.

 

Eksamen

Informasjon om eksamen

19. mai

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.

Bokliste
Digitale løsninger i studiet

Digitale løsninger i studiet: Podcast, webinarer på Zoom og tilgang til nettskolen.

I tillegg benyttes Differ som kommunikasjonskanal i alle våre helsefagskoler.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Velferdsteknologi med podcast

Beskrivelse

Vi søker studenter til prosjekt med podcast i fagskoleutdanningen, Velferdsteknologi.

 • Vil du lære mer om velferdsteknologi gjennom å lytte til podcaster?
 • Er du fagarbeider innen helse (helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider) eller har du mer enn 5 års erfaring fra pleie- og omsorgssektoren?
 • Bor eller jobber du i Innlandet fylke?

I så fall, er du i målgruppen for dette prosjektet!

Vi tilbyr et spennende prosjekt som omfatter det første emnet i vår fagskole Velferdsteknologi. I prosjektet skal vi benytte podcaster som et supplement til annen pensumlitteratur (bøker og nettskolen).

Hele studiet gir 30 studiepoeng, og består av tre emner. Selve prosjektet, omhandler det første emnet – Innføring i velferdsteknologi, som utgjør 10 studiepoeng.

Studiet er gratis, og er på deltid via nettstudier.

Prosjektet starter 1. februar og avsluttes med en eksamen 19. mai. I løpet av disse 15 ukene, vil det bli arrangert fire digitale samlinger a 2 timer. Samlingene vil finne sted på ettermiddagen. I tillegg til podcaster, får du også tildelt din egen lærer og du får tilgang til nettskolen, som er vår digitale læringsplattform.

Søknadsfristen er 10. februar.

Vitnemål og eksamen
Hele studiet består av tre emner, men det er opp til deg, om du bare vil ta det første emnet knyttet til prosjektet, eller om du vil gå videre og ta hele studiet. Tar du alle tre emnene, får du vitnemål for fullført fagskoleutdanning og 30 studiepoeng. Tar du bare det første emnet, får du en karakterutskrift og 10 studiepoeng. Da kan du komme tilbake ved en senere anledning og fullføre de to andre emnene. Avsluttende eksamener for hele studiet, er for emne 1 i mai, emne 2 i september og for emne 3 i desember 2021.

Dato for webinarer:
Onsdag 10/2, onsdag 24/2, onsdag 10/3 og onsdag 24/2.
Fra kl 17-20. Tid: 2,5 – 3 time.

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på post@medlearn.no eller kn@medlearn.no.

 

Emner
Innføring i velferdsteknologi med podcast

Emnet gir studenten en innføring i hva velferdsteknologi er, og hvilke konsekvenser velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten kan ha for yrkesutøvelsen, pasienten og pårørende. Videre lærer du hvilke muligheter og begrensninger velferdsteknologi kan medføre for de som er involvert. Tematikken i studiet presenteres bl.a. på podcast.

Kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten

Emnet omhandler forskjellige former, og bruk av, velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten for ulike brukergrupper. Det rettes oppmerksomhet mot velferdsteknologi som forebyggende tiltak og hvordan velferdsteknologi kan bidra til å gjøre det mulig for flere å kunne fortsette å bo hjemme. Emnet tar for seg hva telemonitorering er, og i hvilke situasjoner det benyttes. Du får innblikk i samhandling mellom telemonitorering for den enkelte bruker, pårørende og mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale tjenesten.

Verdier, etikk og jus

Emnet tar opp sentralt lovverk for velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten, og vil videre omhandle samtykkekompetanse, grad av frivillighet og bruk av tvang. Andre sentrale tema, vil være overvåkning, etikk, trygghet og ulike roller.

Opptak for høsten er nå stengt.

kjersti student

Jeg valgte å studere Velferdsteknologi fordi jeg kunne legge opp studiene slik at de passet inn i min hverdag. Underveis fikk jeg veldig god veiledning og tilbakemelding på hvordan jeg kunne gjøre oppgavene. Dette gav absolutt mersmak, og jeg ønsket å studere mer for å få enda mer spisskompetanse og kunnskap. Derfor valgte jeg å starte på fagskoleutdanningen, Psykisk helsearbeid, dette året og synes utdanningen er veldig spennende.

Kjersti, Velferdsteknologi