Illustrasjonsfoto hvorfor velge MedLearn

Hvorfor velge MedLearn?

Dette får du hos MedLearn
Verdifull kompetanse

tilrettelagt for deg

Personlig oppfølging

vi hjelper deg i mål

Faglig påfyll

som er relevant for deg

Fleksible studier

på nett mens du er i jobb

Kunnskap som forandrer liv

Medlearn er en betydelig og ledende aktør i fagskolesektoren, og fikk i 2020 fagområdeakkreditering innenfor helse og oppvekst.
Vi har siden 2013 tilbudt nettbaserte fagskoleutdanninger, og har i dag 12 ulike studietilbud.
Per dags dato har vi over 1400 fagskolestudenter fordelt på 11 utdanninger.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) påser at utdanninger og institusjoner følger nasjonale krav til kvalitet i utdanning. Alle våre fagskoler er akkreditert av NOKUT, og er godkjent for lån i Lånekassen. Dette sikrer deg kvalitet i utdanningen.

Utdanningene henvender seg til deg som ønsker å bygge på tidligere yrkesfaglig utdanning eller formalisere relevant erfaring fra helse- og oppvekstsektoren.

Alle våre studier tilbys på deltid for å muliggjøre videreutdanning ved siden av jobb.
Utdanningene tilbys primært som nettundervisning med personlig oppfølging av deg som student. Webinarer og digitale løsninger for fellesskap mellom studentene er viktige elementer i studieløpet.

Et nært samarbeid med fylkeskommunene, næringslivet og andre samarbeidspartnere sikrer at tilbudene møter bransjens behov på en god måte ved å være dagsaktuelle og yrkesnære.
Lærere og annet fagpersonell har tett tilknytning til, og oppdatert kunnskap innenfor yrkesfeltet som studentene jobber i.

Noen vanlige grunner til at studentene velger oss:

  • At studieløpet tilbys på deltid, og er nettbasert. Dette gir den fleksibiliteten som studentgruppen trenger
  • Ønsket om å gjøre en enda bedre jobb på egen arbeidsplass ved å holde seg oppdatert og lære mer
  • Faglig påfyll som kan åpne nye dører knyttet til stilling og ansvarsområde
  • Motivasjon for høyere lønn