For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Eksamensforfatter og sensor på fagskoler i helsefag

MedLearn er den største tilbyderen av helsefagskoler på nett. Vi har 7 ulike studietilbud innen helsefag og er i stor vekst. Vi ønsker å knytte til oss dyktige eksamensforfattere og sensorer.

Som eksamensforfatter og sensor, vil du utarbeide eksamensoppgaver og vurdere innleverte eksamener. Alt foregår via en nettbasert eksamensløsning, og vi har to forfattere/sensorer på alle eksamener.

Arbeidsoppgaver:

 • Kvalitetssikre og godkjenne utkast til eksamensoppgave fra forfatter 1
 • Sensurere eksamensoppgaver etter gjeldende kriterier og tidsfrister

Andre aktuelle oppgaver kan være:

 • Være sensor på andre utdanninger ved klage på eksamenskarakter

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie
 • Minimum 5 års oppdatert og relevant yrkeserfaring, fortrinnsvis innen pleie- og omsorgsektoren
 • Undervisningserfaring og/eller erfaring fra eksamensarbeid innen helsefag
 • Generelt god digital kompetanse
 • Gode norskkunnskaper
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Viser engasjement, redelighet og respekt
 • Kan arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

 • Mulighet for kompetanseutvikling
 • Stor grad av fleksibilitet og selvstendighet i arbeidshverdagen.

Send CV og søknad til: eksamen@medlearn.no.