Eksamensforfatter og sensor på fagskoler i helsefag

MedLearn er den største tilbyderen av helsefagskoler på nett. Vi har 7 ulike studietilbud innen helsefag og er i stor vekst. Vi ønsker å knytte til oss dyktige eksamensforfattere og sensorer.

Som eksamensforfatter og sensor, vil du utarbeide med eksamensoppgaver og vurdere innleverte eksamener. Alt foregår via en nettbasert eksamensløsning, og vi har to forfattere/sensorer på alle eksamener.

Arbeidsoppgaver:

 • Kvalitetssikre og godkjenne utkast til eksamensoppgave fra forfatter 1
 • Sensurere eksamensoppgaver etter gjeldende kriterier og tidsfrister

Andre aktuelle oppgaver kan være:

 • Være sensor på andre utdanninger ved klage på eksamenskarakter

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie
 • Minimum 5 års oppdatert og relevant yrkeserfaring, fortrinnsvis innen pleie- og omsorgsektoren
 • Gjerne erfaring fra eksamensarbeid innen helsefag
 • Generelt god digital kompetanse
 • Gode norskkunnskaper
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Viser engasjement, redelighet og respekt
 • Kan arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

 • Mulighet for kompetanseutvikling
 • Stor grad av fleksibilitet og selvstendighet i arbeidshverdagen.

Send CV og søknad til: eksamen@medlearn.no