Finansiering av studier

Finansiering

Finansiering hos Medlearn

Du har flere muligheter for å få hjelp til finansieringen, og de fleste av våre utdanninger er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Alternativt kan du få støtte fra arbeidsgiver, NAV, foreninger eller søke om stipender. For utdanningen, Medisinsk sekretær, tilbyr Medlearn en alternativ finansiering med samme rentesats som hos Lånekassen. Nedbetalingstiden på denne finansieringsordningen er på maksimalt 2 år. Denne avdragsordningen avtales med skolen.

Støtte fra NAV

NAV kan tilby støtte til utdanning, dersom de vurderer dette som nødvendig og hensiktsmessig for at du skal kunne skaffe deg- eller beholde en jobb.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller se NAV sine hjemmesider for mer informasjon om ulike tiltak og muligheter for støtte.

Støtte fra arbeidsgiver

Mange får dekket hele- eller deler av studie- eller kursavgiften arbeidsgiveren sin. Vil du prøve det, er det ofte lurt å ha noen gode argumenter:

  • Fortell arbeidsgiver at du trives og derfor ønsker å utvikle deg i jobben.
  • Ha en plan på hvordan du har tenkt til å gjennomføre studiene.
  • Fortell hvordan du vil bli en bedre ressurs for bedriften etter fullført utdanning.
  • Gjennom prosjektoppgaver kan du få muligheten til å jobbe med en aktuell problemstilling for din arbeidsgiver.
  • Gi arbeidsgiver dokumentasjon på den kompetansen du opparbeider deg gjennom studiene. Det gjør det enklere for dem å se hvilke nye oppgaver du er i stand til å utføre.

PS! Alle utgifter bedriften har i forbindelse med arbeidstagers utdanning kan være fradragsberettiget så lenge du har vært ansatt i minst ett år og utdanningen gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver (jf § 5-15-11 første ledd i Finansdepartementets forskrift til skatteloven).

Stipender og legater

Det finnes en rekke private og offentlige stipender og legater som deler ut støtte til deg som tar utdanning. Legathåndboken har en god oversikt over slike ordninger. Papirversjonen av Legathåndboken finner du på biblioteker og i de fleste bokhandler.