For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Si ifra!

MedLearn skal være et godt sted å være og et godt sted å arbeide og lære. Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å gjøre studiehverdagen og arbeidsdagen din best mulig. Vår oppfordring er derfor at du sier ifra.

Hos oss ønsker vi å ha en kultur som er preget av ansvar og åpenhet ihht MedLearn sine Etiske retningslinjer. Å si ifra om ting som ikke fungerer, uønskede hendelser, ulykker/nestenulykker, samt varsle om kritikkverdige forhold inngår som virkemidler for å utvikle et godt og forsvarlig arbeids,- og studiemiljø. 

Om saken gjelder forhold med akutt fare for liv og helse, vennligst ta kontakt med gjeldende nødetat.
Om saken gjelder forhold som må håndteres umiddelbart av MedLearn, ta kontakt med oss via våre nettsider.

Saken blir håndtert i henhold til aktuelle regler i arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, personopplysningsloven, offentlighetsloven og annet relevant regelverk.

Si ifra

Du kan gi tilbakemelding om store og små saker, og du kan gi både ris og ros. Alle henvendelser blir lest og besvart. Gi beskjed i mailen om du ønsker å være anonym. 

Send mail til kb@medlearn.no