For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Videreutdanning for dine ansatte?

Informasjonen under er relevant for deg som har ansatte i videreutdanning hos oss, eller vurderer dette.

 

Om fagskole

Fagskoler tilbyr høyere yrkesfaglige utdanninger og ligger på nivå over videregående skole. Fagskole er et sentralt satsningsområde, fordi utdanningene er korte, relevante og praksisnære, og de er initiert og utviklet i tett samarbeid med yrkesfeltet. 

Om Medlearns sine utdanninger

 • Våre studier retter seg mot ansatte med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, fagbrev innen helsefag, autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier og omsorgsarbeider eller tilsvarende realkompetanse.
 • Alle våre utdanninger er gratis. Studieplassene er subsidiert av Kunnskapsdepartementet og tiltaket er rettet mot å heve kompetansen til fagarbeidere innen helse- og oppvekstfag.
 • Våre utdanninger er utviklet med utgangspunkt i arbeidslivets behov og i tråd med Kompetansereformen – «Lære hele livet», hvor et av tiltakene er å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har. 
 • Våre utdanninger er rettet mot studenter som allerede er i jobb, gjennom å sikre de ny og oppdatert kompetanse.
 • Alle våre utdanninger er godkjent av NOKUT (Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen) og gir studiepoeng på fagskolenivå.
 • Vi har spesialiserte oss på nettbaserte utdanninger som tilbys på deltid.
 • Vi har studieoppstart to ganger i året: 1. februar og 1. september. 

Omfang, lengde og studieopplegg

Deltidsutdanningene våre legges opp slik: 

 • Teoretiske utdanninger, som gir 30 studiepoeng og går over ett år
 • Studier med fordypning og praksis, som gir 60 studiepoeng, og går over to år. 

Dine ansatte vil ha en fleksibel studiehverdag som nettstudent hos oss. De kan studere hvor og når de vil, og forholder seg kun til fastsatte eksamenstidspunkter og webinarer. Både webinar- og eksamenstidspunkter er fastsatt før studiestart, så dette kan planlegges opp mot arbeidshverdagen.

Alle studenter, også nettstudenter, har krav på fri i forbindelse med eksamensavvikling jf. §14 i Hovedtariffavtalen med KS.  Studenter hos oss har eksamen i hvert emne, hver tredje til fjerde måned (litt avhengig av utdanning og oppstart). Nærmere tidspunkt for eksamen finner du her.   

 Ett år på deltid, 30 studiepoeng

 • I disse studiene er det tre emner og hvert emne avsluttes med en nettbasert hjemmeeksamen over ett eller to døgn. 
 • Studenter på disse utdanningene trenger lite tilrettelegging fra deg som leder, utover fri i forbindelse med eksamen og eventuelle lesedager
 • Det tilbys i gjennomsnitt to webinarer pr emne, som avholdes på ettermiddagen.

To år på deltid, inkludert 10 ukers praksis, 60 studiepoeng

 • I disse studiene er det fem emner, hvor hver av dem avsluttes med en nettbasert hjemmeeksamen over ett eller to døgn. Den femte eksamenen gjennomføres som en skriftlig fordypningsoppgave i etterkant av praksis.
 • Studenter som tar disse utdanningene, trenger litt mer hjelp fra deg som leder i forbindelse med at de skal ha 10 ukers praksis (350 timer). Praksisen er obligatorisk og helt på slutten av studie. 
 • Det tilbys i gjennomsnitt to webinarer pr emne, som avholdes på ettermiddagen. 

Praksis på egen arbeidsplass

 • Mange av studentene har praksis på egen arbeidsplass. Da går studenten vanligvis i sin ordinære stilling, altså ikke på «topp», men det tilrettelegges så langt det er mulig for studentrollen. 
 • De skal følges opp av en kollega som blir oppnevnt som praksisveileder, i tillegg til lærer fra oss.

Forventninger til deg som leder er å godkjenne praksisavtale og påse at studenten får tildelt en praksisveileder som har:

 • Relevant høyskoleutdanning innenfor studiets fagområde eller er
 • Helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider som har videreutdanning innenfor studiets fagområde (tilsvarende 60 studiepoeng) eller minst 3 års yrkeserfaring/lengre yrkeserfaring enn studenten
 • Gjøre deg kjent med retningslinjene for praksisperioden, og påse at praksisveileder følger opp studenten
   
 • Forventninger til student med praksis på egen arbeidsplass er at studentene har en god dialog med sin nærmeste leder om sin studieprogresjon og er fleksibel med hensyn til møter med praksisveileder i forhold til egen arbeidstid. 

Praksis på annen arbeidsplass

 • Noen velger å ta 10 ukers praksis et annet sted enn sin vanlige arbeidsplass. Denne praksisplassen finner de selv. 
 • Her trenger studentene å få avklart med deg som nærmeste leder muligheten for permisjon og om det er med eller uten lønn. Dette er det selvfølgelig helt opp til den enkelte arbeidsplass å avgjøre.

Læringsmål i praksisperioden og fordypningsoppgaven

 • Studenten formulerer læringsmål for praksisperioden, og skriver en avsluttende fordypningsoppgave som bygger på erfaringer fra praksisperioden og pensum fra øvrige emner. 
 •  Vi oppfordrer studenten til å ha en dialog med deg som leder og praksisveileder rundt hvilke mål man skal sette seg for praksisperioden, og dermed også hva som kan være aktuelt tema for fordypningsoppgaven. Her har du mulighet for å komme med spennende innspill på temaer, problemstillinger eller situasjoner som du som leder tenker det hadde vært interessant å få belyst. 

Mer informasjon om de ulike studietilbudene

 • Her finner du oversikt og mer informasjon om hvert enkelt studietilbud.
 • Alle våre studieplaner finner du her.