For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Videreutdanning for dine ansatte?

Informasjonen under er relevant for deg som har ansatte i videreutdanning hos oss, eller vurderer dette.

 

Om fagskole

Fagskoler tilbyr høyere yrkesfaglige utdanninger og ligger på nivå over videregående skole. Fagskole er et sentralt satsningsområde, fordi utdanningene er korte, relevante og praksisnære, og de er initiert og utviklet i tett samarbeid med yrkesfeltet. 

Om Medlearn sine utdanninger

 • Våre studier retter seg mot ansatte med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, fagbrev innen helsefag, autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier og omsorgsarbeider eller tilsvarende realkompetanse
 • Alle våre utdanninger er gratis. Studieplassene er subsidiert av Kunnskapsdepartementet og tiltaket er rettet mot å heve kompetansen til fagarbeidere innen helse- og oppvekstfag
 • Våre utdanninger er utviklet med utgangspunkt i arbeidslivets behov og i tråd med Kompetansereformen – «Lære hele livet», hvor et av tiltakene er å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har
 • Våre utdanninger er rettet mot studenter som allerede er i jobb, gjennom å sikre de ny og oppdatert kompetanse
 • Alle våre utdanninger er godkjent av NOKUT (Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen) og gir studiepoeng på fagskolenivå
 • Vi har spesialisert oss på nettbaserte utdanninger som tilbys på deltid.
 • Vi har studieoppstart to ganger i året: 1. februar og 1. september 

Omfang, lengde og studieopplegg

Deltidsutdanningene våre legges opp slik: 

 • Teoretiske utdanninger, som gir 30 studiepoeng og går over ett år
 • Studier med praksisvurdering og fordypningsoppgave, som gir 60 studiepoeng, og går over to år

Dine ansatte vil ha en fleksibel studiehverdag som nettstudent hos oss. De kan studere hvor og når de vil, og forholder seg kun til fastsatte eksamenstidspunkter og webinarer. Både webinar- og eksamenstidspunkter er fastsatt før studiestart, så dette kan planlegges opp mot arbeidshverdagen

Alle studenter, også nettstudenter, har krav på fri i forbindelse med eksamensavvikling jf. §14 i Hovedtariffavtalen med KS.  Studenter hos oss har eksamen i hvert emne, hver tredje til fjerde måned (litt avhengig av utdanning og oppstart). Nærmere tidspunkt for eksamen finner du her.  

 Ett år på deltid, 30 studiepoeng

 • I disse studiene er det tre emner og hvert emne avsluttes med en nettbasert hjemmeeksamen over ett eller to døgn
 • Studenter på disse utdanningene trenger lite tilrettelegging fra deg som leder, utover fri i forbindelse med eksamen og eventuelle lesedager
 • Det tilbys i gjennomsnitt to webinarer pr emne, som avholdes på ettermiddagen

To år på deltid, 60 studiepoeng

 • I disse studiene er det fem emner, hvor fire av dem avsluttes med en nettbasert hjemmeeksamen over ett eller to døgn
  I det femte emnet skal studenten vurdere sin egen praksis i lys av teorien fra forgående emner, og avslutte med en fordypningsoppgave
 • Oppfordrer studenten til å ha en dialog med deg som leder og kollegaer rundt læringsmålene som settes i vurderingen av egen praksis, og dermed også hva som kan være aktuelt tema for fordypningsoppgaven. Her har du mulighet for å komme med spennende innspill på temaer, problemstillinger eller situasjoner du som leder tenker det hadde vært interessant å få belyst
 • Utover fri i forbindelse med eksamen og eventuelle lesedager vil det være lite behov for tilrettelegging fra deg som leder, men i det femte emnet bør det tas høyde for/vises interesse for at studenten bringer studiene mer inn i egen arbeidshverdag
 • Det tilbys i gjennomsnitt to webinarer pr emne, som avholdes på ettermiddagen 

Mer informasjon om de ulike studietilbudene

 • Her finner du oversikt og mer informasjon om hvert enkelt studietilbud
 • Alle våre studieplaner finner du her.