For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Migrasjonshelse

Studiepoeng
30
Studietid
12 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
7 innsendinger

Fagskoleutdanningen Migrasjonshelse gir deg kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst. Du lærer om kulturelle utfordringer knyttet til det å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste. 

Hvem passer nettstudiet for?
Studiet passer for deg som jobber i helse- og omsorgsektoren og som ønsker å styrke din kompetanse i migrasjonshelse.

Hva lærer du?
Utdanningens hovedmål er å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse om folkehelse i et migrasjonsperspektiv, og som kan anvende kunnskap om sin egen og andres kultur i sin yrkesutøvelse.

Hvordan er studiehverdagen?
Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier. Alt foregår via nettstudier, slik at du kan studere hvor som helst, tilpasset din hverdag.

NOKUT-akkreditert
Fagskoleutdanning i migrasjonshelse er akkreditert av NOKUT og gir 30 studiepoeng.

Emnet har tre moduler med følgende temaer:

Modul 1: Migrasjon

 • Årsaker til migrasjon
 • Myter og fakta om innvandrere i Norge
 • Migrasjonsprosessen

Modul 2: Etnisitet og folkehelse

 • Etnisitet
 • Folkehelse og etnisitet
 • Kulturforståelse
 • Helse, kultur og sykdom
 • Helseinformasjon og dialog

Modul 3: Likeverdige helsetjenester

 • Likeverdige helsetjenester
 • Rett til helsehjelp for flyktninger, asylsøkere og papirløse
 • Helsesystemet i Norge, utfordring for innvandrere

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har tre moduler med følgende temaer:

Modul 1: Livsstilssykdommer

 • Etniske minoriteter og livsstilssykdommer
 • Diabetes
 • Diabetes blant etniske minoriteter

Modul 2: Folkehelseutfordringer knyttet til smittevern, mangelsykdommer og psykisk helse

 • Smittevern
 • Tuberkulose og HIV
 • Psykisk helse
 • Mangelsykdommer

Modul 3: Eldre innvandrere

 • Eldre innvandrere
 • Helsefremmende tiltak

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har tre moduler med følgende temaer:

Modul 1: Helsefremmende arbeid

 • Hva er god helse?
 • Helsefremmende arbeid
 • Empowerment
 • Salutogenese – å styrke helsen

Modul 2: Helsefremmende tiltak

 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Kulturtilpassede tiltak

Modul 3: Helseatferd

 • Helseatferd og sosiale helsedeterminanter
 • Endringsfokusert veiledning / motiverende intervju
 • LØFT

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Søknadsperiode for studiestart høsten 2024

Opptaksperiode:
10.april – 10.juni – med tilbud om studieplass de påfølgende dagene.

Suppleringsopptak:
Fra 10.juni, og frem til studieplassene er fylt.

Tilgang til læringsplattform: 20.august
Studiestart: 2.september

Ved ledige studieplasser etter studiestart, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og oppvekstfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeider, men også åpen for søkere fra andre fagbrev i helse og oppvekst samt de med 3-årig helsefaglig videregående skole med autorisasjon

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Relevant realkompetanse (arbeidserfaring, utdanning, kurs) som vil bli vurdert opp mot det formelle opptakskravet for utdanningen
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg en rekke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

For mer informasjon om de overordnede og emnespesifikke læringsutbyttene, se studieplanen her.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Studiet er en videreutdanning for fagarbeidere innen helsefag.

Denne fagskoleutdanningen gir helsepersonell en oppdatert og spesialisert kunnskap om Migrasjonshelse. Kunnskap om kulturelle utfordringer knyttet til det å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste og om folkehelse i et migrasjonsperspektiv, er en aktuell og etterspurt kompetanse i hjemmebaserte tjenester og ved ulike helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, og omsorgsboliger.

Fullført studium gir vitnemål på 30 studiepoeng.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen.

 • Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.
 • Du melder deg opp til eksamen via Min side.
 • Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
 • Eksamen er kostnadsfritt.
 • Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen. Vent med å kjøpe bøker til du har blitt tatt opp som student. 

Du kan kjøpe bøkene du trenger via Akademika sine nettsider.

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.