For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Oppstart og digitale løsninger

Her har vi samlet informasjon og tips til deg som kommende eller fersk student, så du kan være mest mulig forberedt på hva det vil si å studere hos oss.

Hvilke forberedelser kan jeg gjøre i forkant av studiestart?

Du har fått tilbud om studieplass, og venter på tilgang til læringsplattformen.

Noen viktige ting å huske på:

 • Følg med på all informasjon fra oss som du får tilsendt på e-post – er det noe du må respondere på?
 • Sett deg inn i studieplanen, som gir deg nyttig informasjon om studieopplegget, innhold og læringsutbytte for de ulike emnene. Her finner du også eksamensdatoene for hele studieperioden.
 • Skaff deg de bøkene du trenger i utdanningen. Velg din studieretning på Akademika sine nettsider, så får du liste over bøkene.
 • Sjekk ut mulighetene for støtte fra lånekassen, arbeidsgiver eller fagforbund
 • Skal noe være annerledes i ditt studieløp, som f.eks innpassing av fag fra tidligere studieløp eller tilrettelegging ved lese- og skrivevansker? Ta kontakt med oss!
 • Du vil få tilgang til læringsplattformen en stund før studiestart. Der vil du finne overordnet informasjon om studiet ditt og en rekke ressurser. Du får også muligheten til å bli kjent med medstudenter og få svar på spørsmål. Logg inn så fort du mottar innloggingsinformasjon, så du kan gjøre deg kjent.

Hvordan er de tekniske løsningene for gjennomføring av studiet?

 • Vi benytter Canvas som læringsplattform i studiet ditt. Alt faglig innhold vil du finne der.
 • Ved tilgang til læringsplattformen får du en egen bruker, som også gir deg tilgang til Office 365 med programmene som inngår.
 • Diskusjonsforum, webinarløsning og eksamensgjennomføring er eksempler på tjenester som kan tilbys via andre verktøy, men vises via læringsplattformen for en sømløs opplevelse
 • Gode brukerveiledninger for Canvas og andre verktøy vil du finne i læringsplattformen
   

Hvordan er studieløpet lagt opp?

Som student vil all praktisk informasjon knyttet til nettopp ditt studieløp ligge i læringsplattformen.

Felles for alle våre studier er:

 • Studieopplegg som gjennomføres på deltid, med eksamensavlegging etter hvert enkelt emne
 • Arbeidskrav i form av obligatoriske innsendingsoppgaver  i hvert emne
 • Tilbud om webinarer. Dette er både faglige webinarer som tilbys av lærerne i emnene og praktiske webinarer som tilbys av studieadministrasjonen
 • Tildeling av egen lærer og studieleder som følger deg gjennom hele studieløpet, og tar seg av hhv faglig og praktisk oppfølging
 • Studentmiljø gjennom diskusjonsforumer og ulike muligheter for samarbeid.
 • Studentenes mulighet til medvirkning gjennom ulike verv, skaper også en tilknytning til medstudenter og oss som skole
 • Datoer for eksamener og webinarer som blir formidlet før studiestart, så du som student kan planlegge for dette