For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Opptakskrav og søknad

Her har vi samlet alt du bør vite om søknadsprosessen ved påmelding til en fagskole hos oss i MedLearn. Ta kontakt med oss dersom du ikke finner det du leter etter.

Når kan du søke?
I mange av våre fagskoler har vi studiestart to ganger i året, september i høstsemesteret og februar i vårsemesteret. Enkelte utdanninger har kun oppstart i september.
Vi holder åpent for søkere i store deler av året. Opptak for  høstsemesteret starter i april, og vårsemesteret i november.

I informasjonen om utdanningen du er interessert i finner du mer informasjon om søknadsperiode, når du kan forvente svar på søknaden din og tidspunkt for neste studiestart.

Tilgjengelige studieplasser
Vi får tildelt studieplasser fra Kunnskapsdepartementet, og har begrenset med plasser. Du kan kun få opptak på en utdanning av gangen, så søk derfor ikke på flere.
Da vi har begrenset antall studieplasser vil kvalifiserte søkere bli poengberegnet, og søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum.
Det er derfor viktig at all dokumentasjon som gir grunnlag for poeng vedlegges søknaden.

Hvem kan søke?
Studiene vi tilbyr er videreutdanninger, og først og fremst forbeholdt helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere.
Om du ikke har formelt fagbrev, men relevant erfaring gjennom arbeid og utdanning, kan du søke på bakgrunn av realkompetanse.

Hvordan søker man?
Du finner søknadsknappen inne på siden til hvert enkelt studium. Vent med å søke til du har samlet alle dokumenter som du skal laste opp i søknadsprosessen.

Hva må du legge ved søknaden?
Du må legge ved dokumentasjon på oppnådd fagbrev i form av vitnemål eller kompetansebevis.
Realkompetansesøkere må legge ved attester på relevant arbeidserfaring, utdanning, kurs etc, og dokumentasjon på oppfylte språkkrav.

I informasjonen om utdanningen du er interessert i, og under Opptakskrav, finner du utfyllende informasjon om hva som kreves av dokumentasjon.

Når kan du forvente svar på søknaden?
I informasjonen om utdanningen og i ordrebekreftelsen du mottar ved søknad om studieplass, vil du se når du kan forvente svar på søknaden. Tilbud om studieplass sendes ut etter søknadsfristens utløp.
Om du ikke har levert tilstrekkelig dokumentasjon vil du bli kontaktet underveis.


Viktige dokumenter og annet knyttet til søknaden

Søknad om godskriving av fag
Om du mener å ha tatt tilsvarende emner tidligere i annen fagskoleutdanning kan dette gi grunnlag for godskriving av enkelte emner. Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnet på nytt.
Da fyller du ut dette skjemaet, legger ved dokumentasjonen som beskrives i skjemaet, og laster opp dette sammen med annen dokumentasjon i søknadsprosessen. Vi behandler da dette sammen med øvrig søknad.

Lånekassesøknad
Studiene våre er godkjent for støtte hos Lånekassen, og du vil som deltidsstudent ha mulighet til å få noe støtte. Søknaden hos Lånekassen blir ikke behandlet før du har startet på utdanningen hos oss.
For mer informasjon, se Lånekassens nettsider.