For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp

Studiepoeng
30
Studietid
12 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
7 innsendinger
Pleier smiler til eldre dame som smiler tilbake

En fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri, gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse.

Hvem passer nettstudiet for?
Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Du tilegner deg kunnskap om organisering, planlegging og iverksetting av pleie- og omsorgstiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser.

Hvordan er studiehverdagen?
Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier, slik at du kan kombinere utdannelsen med jobb og familieliv. Du kan studere hvor som helst, tilpasset din hverdag.

NOKUT-akkreditert
Fagskoleutdanning i Demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp. er akkreditert av NOKUT, inneholder tre emner og gir 30 studiepoeng.

Lengre utdanning?

Ønsker du å fordype deg innen fagfeltet?
Da kan Demensomsorg og alderspsykiatri 60 stp. være valget for deg.
Ved å velge vårt studium på 60 studiepoeng, vil du totalt studere over 2 år, og oppnå fagskolegrad. 

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • Demens og kognitiv svikt 
 • Ulike typer demens
 • Utredning og samarbeid
 •  Kommunikasjon og samhandling 

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • Alderspsykiatrisk utredning, delirium og psykoser
 • APSD (Atferdsmessige og psykiatriske symptomer på demens)
 • Grunnleggende fysiske behov
 • Alkohol- og legemiddelmisbruk og selvmord

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • Samfunnsperspektiv
 • Etikk, jus og dokumentasjon
 • Fysisk miljø og tilrettelegging
 • Samarbeid med pårørende

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Søknadsperiode for studiestart høsten 2024

Opptaksperiode:
10.april – 10.juni – med tilbud om studieplass de påfølgende dagene.

Suppleringsopptak:
Fra 10.juni, og frem til studieplassene er fylt.

Tilgang til læringsplattform: 20.august
Studiestart: 2.september

Ved ledige studieplasser etter studiestart, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og oppvekstfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, men er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer

Realkompetansevurdering 

 • Relevant realkompetanse (arbeidserfaring, utdanning, kurs) som vil bli vurdert opp mot det formelle opptakskravet for utdanningen
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve. 

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg en rekke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

For mer informasjon om de overordnede og emnespesifikke læringsutbyttene, se studieplanen her.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen.

 • Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.
 • Du melder deg opp til eksamen via Min side.
 • Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
 • Eksamen er kostnadsfritt.
 • Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen. Vent med å kjøpe bøker til du har blitt tatt opp som student. 

Du kan kjøpe bøkene du trenger via Akademika sine nettsider.

Studiet er en videreutdanning for fagarbeidere innen helsefag, men er også relevant for andre med relevant arbeidserfaring.

Denne fagskoleutdanningen gir helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse innen demens- og alderspsykiatri. Kunnskap om planlegging og iverksetting av pleie- og omsorgstiltak hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser, er en aktuell og etterspurt kompetanse i hjemmebaserte tjenester og ved ulike helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, omsorgsboliger og sykehus.

Fullført studium gir vitnemål på 30 studiepoeng.

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.