For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp

Studiepoeng
30
Studietid
12 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
12 innsendinger
Pleier smiler til eldre dame som smiler tilbake

En fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri, gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Du tilegner deg kunnskap om organisering, planlegging og iverksetting av pleie- og omsorgstiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser.

Fagskoleutdanning i Demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp er akkreditert av NOKUT , inneholder tre emner og gir 30 studiepoeng.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Relatert utdanning
Vi tilbyr også et lengre utdanningsløp i Demensomsorg og alderspsykiatri.
Les mer om det her: Demensomsorg og alderspsykiatri 60 stp.
Der inngår et innføringsemne og et avsluttende emne med praksisperiode, i tillegg til de tre emnene som begge studiene har felles. Dette studiet er på 60 studiepoeng og gir deg oppnådd fagskolegrad.

Emnet har fire moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1. Demens og kognitiv svikt 
Modul 2. Ulike typer demens
Modul 3. Utredning og samarbeid
Modul 4. Kommunikasjon og samhandling 

Studietimer:
250
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har fire moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1. Alderspsykiatrisk utredning, delirium og psykoser
Modul 2. APSD (Atferdsmessige og psykiatriske symptomer på demens)
Modul 3. Grunnleggende fysiske behov
Modul 4. Alkohol- og legemiddelmisbruk og selvmord

Studietimer:
250
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har fire moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1.Samfunnsperspektiv
Modul 2. Etikk, jus og dokumentasjon
Modul 3. Fysisk miljø og tilrettelegging
Modul 4. Samarbeid med pårørende

Studietimer:
250
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
10 poeng

Søknadsperiode for studiestart våren 2024

Opptaksperiode:
1.november – 6. januar – med tilbud om studieplass fra 10. januar.

Ved ledige studieplasser etter 10.januar, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.februar. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Studiestart: 1.februar

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, men er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve. 

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

 • Kunnskap: Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne pasientgruppen.
 • Ferdigheter: Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.
 • Generell kompetanse: Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle målgruppen og utvikler en etisk grunnholdning.

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 mnd. før eksamensdato.

Pris eksamen

 • 3 eksamener á kr 0,-

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen.

Velg din studieretning på Akademika sine nettsider, så får du liste over bøkene, og mulighet til å kjøpe de derfra.

NB! Bokliste for dette studiet vil bli lagt ut i forbindelse med tildeling av studieplasser i juni.

Studiet er en videreutdanning for fagarbeidere innen helsefag, men er også relevant for andre med relevant arbeidserfaring.

Denne fagskoleutdanningen gir helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse innen demens- og alderspsykiatri. Kunnskap om planlegging og iverksetting av pleie- og omsorgstiltak hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser, er en aktuell og etterspurt kompetanse i hjemmebaserte tjenester og ved ulike helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, omsorgsboliger og sykehus.

Fullført studium gir vitnemål på 30 studiepoeng.

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.