For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Barn med behov for særskilt tilrettelegging

Studiepoeng
60
Studietid
24 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
15 innsendinger
Barnehageansatt snakker sammen med et barn

Barn med behov for særskilt tilrettelegging er en sammensatt og mangfoldig gruppe. Fordi barn er forskjellige, har de rett på tilrettelegging, støtte og utfordringer som er tilpasset individuelle forutsetninger og behov.

Lær mer om dette viktige området med denne fagskoleutdanningen som består av 5 emner.

Det du lærer i denne nettutdanningen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barn med særskilte behov.

Hvem passer nettstudiet for?

Utdanningen passer for deg som er utdannet barne- og ungdomsarbeider eller har lang erfaring fra arbeid i barnehage.

Hva lærer du?

Studiets målsetting er å utdanne faglig oppdaterte og reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid i barnehagen. Videre vektlegger studiet at kandidaten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe. Det forventes også at kandidaten i løpet av studiet utvikler sin relasjonskompetanse i samarbeid med foresatte og eksterne instanser til beste for barnet. Studiet har spesielt fokus på barn med særskilte behov og deres rettigheter.

I siste del av utdanningen skal studenten knytte teorien til egen praksis, og avslutte med levering av en fordypningsoppgave.

NOKUT-akkreditert

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT, gir vitnemål på 60 studiepoeng, og oppnådd fagskolegrad. 

Hvordan er studiehverdagen?

Alle våre studier tilbys på deltid for å muliggjøre videreutdanning ved siden av jobb. Utdanningene tilbys primært som nettundervisning med personlig oppfølging av deg som student. Webinarer og digitale løsninger for fellesskap mellom studentene er viktige elementer i studieløpet.

Kortere utdanning?

Dersom du ønsker å gå et kortere løp, eller er usikker på om du vil forplikte deg for to år, kan du starte med Barn med behov for særskilt tilrettelegging 30 stp.
Denne fagskolen gjennomføres på 12 måneder, gir 30 studiepoeng og inneholder emner fra Barn med behov for særskilt tilrettelegging 60 stp. 
 

Emnet består av følgende sentrale temaer:

 • Arbeidsmåter
 • Politiske styringsdokumenter
 • Reflekterende praksiser

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet består av følgende sentrale temaer:

 • Et stort mangfold og ulike behov
 • Oppvekstmiljø
 • Funksjonsevne, språk, samspill og atferd

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet består av følgende sentrale temaer:

 • Inkludering og fellesskap
 • Rettigheter
 • Mangfold som ressurs

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet består av følgende sentral temaer:

 • Samarbeid internt og eksternt
 • Relasjonskompetanse
 • Taushetsplikt, opplysningsplikt og etiske dilemmaer 

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emne 5 er delt i to moduler som henger nøye sammen. Målet er å knytte teori til praksis, og reflektere over hva ny kunnskap har å si for egen arbeidshverdag og yrkesutøvelse.

I den første modulen skal du vurdere din egen praksis i forhold til temaene som er gjennomgått i de tidligere emnene i utdanningen. Du skal ta utgangspunkt i egen arbeidserfaring og yrkesutøvelse.

I den andre modulen skal du skrive en fordypningsoppgave som henger sammen med refleksjoner gjort i modul 1.

Fordypningsoppgaven leveres inn som en siste avsluttende eksamen.

Studietimer:
500
Innsendinger:
6
Studiepoeng:
20 poeng

Søknadsperiode for studiestart høsten 2024

Opptaksperiode:
10.april – 10.juni – med tilbud om studieplass de påfølgende dagene.

Suppleringsopptak:
Fra 10.juni, og frem til studieplassene er fylt.

Tilgang til læringsplattform: 20.august
Studiestart: 2.september

Ved ledige studieplasser etter studiestart, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Det anbefales minimum ett års yrkeserfaring.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer

 

Realkompetansevurdering 

 • Relevant realkompetanse (arbeidserfaring, utdanning, kurs) som vil bli vurdert opp mot det formelle opptakskravet for utdanningen
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve. 

  Datakunnskaper:
  Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper og nettilgang. 

Om du mener å ha tatt tilsvarende emner tidligere i annen fagskoleutdanning kan dette gi grunnlag for godskriving av enkelte emner. Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnet på nytt.

Har du fullført utdanningen Barn med behov for særskilt tilrettelegging 30 stp hos oss tidligere?
Da kan du få godskriving for 3 av 5 emner, og trenger kun å fullføre de resterende emnene i utdanningen for å få vitnemål på 60 studiepoeng og oppnådd fagskolegrad.

Du søker om godskriving ved å fylle ut dette skjemaet, legge ved dokumentasjonen som beskrives i skjemaet, og laste opp dette sammen med annen dokumentasjon i søknadsprosessen. Vi behandler da dette sammen med øvrig søknad.

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg en rekke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

For mer informasjon om de overordnede og emnespesifikke læringsutbyttene, se studieplanen her.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen.

 • Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.
 • Du melder deg opp til eksamen via Min side.
 • Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
 • Eksamen er kostnadsfritt.
 • Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen. Vent med å kjøpe bøker til du har blitt tatt opp som student. 

Du kan kjøpe bøkene du trenger via Akademika sine nettsider.

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.