For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Kreativ og leken bruk av digitale verktøy i barnehagen

Studiepoeng
30
Studietid
12 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
7 innsendinger
Jente sitter og studerer blomster

Digitale verktøy i barnehagen kan åpne opp for kreativ og leken bruk blant barn. Lær hvordan du kan utvikle praksisen med denne fagskoleutdanningen.

Den teknologiske utviklingen i samfunnet er enorm, og dette får konsekvenser for barnehagen som pedagogisk virksomhet. Barn har behov for støtte av kompetente voksne som kan hjelpe dem og veilede dem i den digitale hverdagen. Det krever at personalet utvikler sin praksis slik at de digitale verktøyene kan åpne opp for kreative og skapende praksiser. 

Ønsker du å lære mer om dette viktige området kan utdanningen Kreativ og leken bruk av digitale verktøy i barnehagen være noe for deg.

Hvem passer nettstudiet for?

Utdanningen passer for deg som er utdannet barne- og ungdomsarbeider eller har lang erfaring fra arbeid i barnehage.

Hva lærer du?

Det du lærer i studiet er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barn. Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid i barnehagen.

Utdanningen retter et spesielt fokus på barnehagens digitale praksiser sammen med barna. Viktige faktorer i dette arbeidet blir godt samarbeid med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe ved bruk av digitale ressurser.

NOKUT-akkreditert

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir vitnemål på 30 studiepoeng. Studiet er godkjent for lån i Lånekassen.

Hvordan er studiehverdagen?

Alle våre studier tilbys på deltid for å muliggjøre videreutdanning ved siden av jobb. Utdanningene tilbys primært som nettundervisning med personlig oppfølging av deg som student. Webinarer og digitale løsninger for fellesskap mellom studentene er viktige elementer i studieløpet. 

Emnet vektlegger barnehagen som pedagogisk virksomhet, profesjonell yrkesutøvelse og yrkesetikk. Videre vektlegges temaer som observasjon, dokumentasjon og didaktikk. Emnet har et særlig fokus på barnehagens digitale praksiser, og hvordan dette sammen med dagens digitaliserte samfunn påvirker profesjonell yrkesutøvelse i barnehagen, samt barnehagen som pedagogisk virksomhet.

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet tar for seg hvordan kandidatene kan tilegne seg kunnskap om og hvordan de kan benytte digitale verktøy i pedagogisk arbeid i barnehagen. Emnet skal gjøre studentene i stand til å kunne vurdere når digitale verktøy er egnet til støtte i pedagogisk aktivitet samt hvilke verktøy som støtter ulike aktiviteter på en best mulig måte. Studentene må i studiet kritisk reflektere over digitale verktøy kan gi merverdi i pedagogisk arbeid.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet tar for seg kunnskap innenfor småbarns mediebruk og digital dømmekraft. Studiet innledes med aktuell forskning om barns medievaner og mediebruk. Innenfor digital dømmekraft vektlegger emnet personvern, opphavsrett, nettvett og kildekritikk. Videre tar emnet for seg hvordan studentene skal holde seg oppdatert på aktuell forskning og juridiske emner innenfor fagområdet digital dømmekraft.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Søknadsperiode for studiestart høsten 2024

Opptaksperiode:
10.april – 10.juni – med tilbud om studieplass de påfølgende dagene.

Suppleringsopptak:
Fra 10.juni, og frem til studieplassene er fylt.

Tilgang til læringsplattform: 20.august
Studiestart: 2.september

Ved ledige studieplasser etter studiestart, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Søker må være minimum 19 år gammel
  Det anbefales minimum ett års yrkeserfaring

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Relevant realkompetanse (arbeidserfaring, utdanning, kurs) som vil bli vurdert opp mot det formelle opptakskravet for utdanningen
 • Søker må ved oppstart ha tilegnet seg kompetanse tilsvarende kompetansemålene fra læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.

  Datakunnskaper
  Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg en rekke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

For mer informasjon om de overordnede og emnespesifikke læringsutbyttene, se studieplanen her.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.

 

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen.

 • Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.
 • Du melder deg opp til eksamen via Min side.
 • Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
 • Eksamen er kostnadsfritt.
 • Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen. Vent med å kjøpe bøker til du har blitt tatt opp som student. 

Du kan kjøpe bøkene du trenger via Akademika sine nettsider.