For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Vårt studietilbud

Viser alle studier
Viser 16 studier

I dag går nesten 90% av barna under 3 år i barnehage.
En trygg og god start i omsorgsfulle omgivelser har stor betydning. Ønsker du å lære mer om hvordan du kan bidra til en god start for de yngste barna, kan utdanningen Arbeid med de yngste barna være noe for deg. 

Alle mennesker har behov for å lære seg å håndtere både medgang og motgang i livet, og i dette arbeidet har barnehagen en viktig rolle.

Barn med behov for særskilt tilrettelegging er en sammensatt og mangfoldig gruppe. Fordi barn er forskjellige, har de rett på tilrettelegging, støtte og utfordringer som er tilpasset individuelle forutsetninger og behov. Lær mer om dette viktige området med denne fagskoleutdanningen.

Fagskoleutdanningen Helse, aldring og aktiv omsorg, gir en økt forståelse for sykdom og helse knyttet til alderdom, og er direkte anvendbart i arbeidet med eldre, syke mennesker.

Digitale verktøy i barnehagen kan åpne opp for kreativ og leken bruk blant barn. Lær hvordan du kan utvikle praksisen med denne fagskoleutdanningen.

Barnehagene våre består av et stort mangfold av barn og deres familier. Det å ha en ressursorientert tilnærming i arbeidet med mangfold er både sentralt og viktig. Ønsker du å lære mer om dette kan denne utdanningen være noe for deg.

Barnehager består av et stort mangfold av barn og deres familier. Det å ha en ressursorientert tilnærming i arbeidet med mangfold er både sentralt og viktig. Ønsker du å lære mer om dette kan denne utdanningen være noe for deg.

Ønsker du å lære mer om inkludering, lek, relasjoner i SFO? Da vil fagskoleutdanningen Kvalitetsarbeid i SFO passe for deg.

Velferdsteknologi gir deg kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgs-feltet.