For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Vårt studietilbud

Viser alle studier
Viser 22 studier

I dag går nesten 90% av alle barn under 3 år i barnehage.
En trygg start i omsorgsfulle omgivelser har stor betydning. Ønsker du å lære mer om hvordan du kan bidra til en god start for de yngste barna, kan utdanningen Arbeid med de yngste barna være noe for deg. 

Alle mennesker har behov for å lære seg å håndtere både medgang og motgang i livet, og i dette arbeidet har barnehagen en viktig rolle.

Barn med behov for særskilt tilrettelegging er en sammensatt og mangfoldig gruppe. Fordi barn er forskjellige, har de rett på tilrettelegging, støtte og utfordringer som er tilpasset individuelle forutsetninger og behov.

Lær mer om dette viktige området med denne fagskoleutdanningen som består av 5 emner.

Barn med behov for særskilt tilrettelegging er en sammensatt og mangfoldig gruppe. Fordi barn er forskjellige, har de rett på tilrettelegging, støtte og utfordringer som er tilpasset individuelle forutsetninger og behov.

En fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri, gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse.

En fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri, gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse.

Fagskoleutdanningen Eldre og livsmestring gir en økt forståelse for aldersforandringer, sykdom og funksjon, og er direkte anvendbart i arbeidet med eldre, syke mennesker.

Fagskoleutdanningen Eldre og livsmestring 60 stp, gir en økt forståelse for sykdom og helse knyttet til alderdom, og er direkte anvendbart i arbeidet med eldre, syke mennesker.

Kunnskap om Hverdagsrehabilitering er etterspurt. Studiet passer for deg som ønsker å utfordre deg selv og som ønsker å se på den tradisjonelle hjelperrollen i et nytt og spennende perspektiv. 

Ønsker du å øke og formalisere kompetansen din i det viktige arbeidet du utfører på SFO/AKS, men synes det er mye å forplikte seg til 2 år med studier? Da passer fagskoleutdanningen Inkludering, lek og ledelse i SFO deg.

Digitale verktøy i barnehagen kan åpne opp for kreativ og leken bruk blant barn. Lær hvordan du kan utvikle praksisen med denne fagskoleutdanningen.

Ønsker du å videreutdanne deg innen kreftomsorg? Fagskoleutdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie gir deg kompetanse innen kreft, utbredelse, behandling og seneffekter av kreftbehandling slik at du kan gi best mulig pleie. 

Fagskoleutdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie gir deg ettertraktet spisskompetanse i arbeid med mennesker med kreftsykdom og i møte med pasienter i livets siste fase.

Barnehagene våre består av et stort mangfold av barn og deres familier. Det å ha en ressursorientert tilnærming i arbeidet med mangfold er både sentralt og viktig. Ønsker du å lære mer om dette kan denne utdanningen være noe for deg.

Barnehager består av et stort mangfold av barn og deres familier. Det å ha en ressursorientert tilnærming i arbeidet med mangfold er både sentralt og viktig. Ønsker du å lære mer om dette kan denne utdanningen være noe for deg.

Ønsker du å øke - og formalisere kompetansen din i det viktige arbeidet du utfører på SFO/AKS? Da vil fagskoleutdanningen Kvalitetsarbeid i SFO passe for deg.

Fagskoleutdanningen Migrasjonshelse gir deg kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst. Du lærer om kulturelle utfordringer knyttet til det å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste. 

Fagskoleutdanningen Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming gir deg en ettertraktet spisskompetanse i arbeid med personer med utviklingshemming.

Vil du få økt kompetanse i arbeid med personer med utviklingshemming?

Fagskolen Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming gir deg kunnskap om funksjonsevne, diagnoser og miljørettede tiltak, for å kunne ivareta tjenestemottakernes selvbestemmelse og brukermedvirkning.

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske plager og lidelser.

Ønsker du å øke- eller å formalisere kompetansen din i det viktige arbeidet du utfører på SFO/AKS? Denne fagskoleutdanningen gir deg digital kompetanse og kunnskap om språk, relasjoner og tilrettelegging i SFO.

Velferdsteknologi gir deg kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgs-feltet.