For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Ofte stilte spørsmål

Her kan du få svar på de mest vanlige spørsmålene som blir stilt før, eller i oppstarten av et studium hos oss.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss selv om svaret på ditt spørsmål er listet nedenfor.

Fagskolestudier er definert som «høyere yrkesfaglig utdanning», og bygger på fullført og bestått videregående opplæring. Det formelle opptakskravet er fagbrev i spesifikke retninger, avhengig av hvilket fagskolestudium det er snakk om. Fagskolestudier skal være yrkesnære videreutdanninger. De ligger på et nivå over videregående skole, og gir studiepoeng.

Våre fagskoler er ment som en videreutdanning/fordypning for de med fagbrev innen helse eller oppvekst fra videregående skole, og for de med lang, relevant arbeidserfaring.

Fagskolene er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og vi får tildelt et begrenset antall studieplasser to ganger i året. Studiet er kostnadsfritt for studentene som får studieplass. De aller fleste som tar en fagskole hos oss, gjennomfører denne ved siden av relevant arbeid.

Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt.

Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt ta opp med egen arbeidsplass.

Det er studiestart to ganger i året, i februar og september. Interesserte bør følge med på gjeldende søknadsfrister og oppstartsdatoer, for vi har begrenset med studieplasser.

Alle våre fagskoleutdanninger er lagt opp som deltidsstudier, det vil si at man får det dobbelt så lang tid på å fullføre som en heltidsstudent. F. eks, vil våre ettårige studier på 60 studiepoeng, tilbys over en periode på to år. Vi setter opp eksamensdatoer for hele studieløpet fra starten, slik at studenten lettere kan planlegge og kombinere studier med full jobb.

Studiet praktiserer fast oppstart og styrt progresjon, men med stor grad av frihet innenfor disse rammene. Det er fastsatte eksamensdatoer. Obligatoriske arbeidskrav i et emne må være levert før eksamensdagen, men ellers styrer man arbeidet innenfor hvert enkelt emne selv.

2 semestre for halvårige studier og 4 semestre for ettårige studier.

Om man skulle ha behov for mer tid, er vi fleksible på det.

Alle eksamener er hjemmebaserte, og mottas elektronisk. Det veksles mellom 1-døgnseksamener, 2-døgnseksamener og lengre fordypningsoppgaver i våre fagskoleutdanninger.

Som nettstudent, finner du alt du trenger for å komme deg gjennom studiet i våre tekniske løsninger.

Du har hovedsakelig to steder å forholde deg til – nettskolen, Linki, og kommunikasjonsplattformen, Differ.

I nettskolen ligger emnene dine i form av nettkurs. Nettkursene er delt opp i moduler som du skal jobbe deg gjennom. Her finner du også innsendingsoppgaver. Nettskolen inneholder også eksamensinformasjon, meldingssystem og andre ressurser. I nettskolen knytter du kontakt med læreren din.

Differ, er kommunikasjonsplattformen i studiet ditt, og benyttes ved siden av nettskolen. Den kan benyttes både på pc/mac og som en app på mobilen din. I Differ finner du diskusjonsforum etter samme logikk som emnene dine i nettskolen, og her skapes et sosialt og faglig miljø mellom studentene. Her kan man stille spørsmål, hjelpe hverandre eller dele erfaring. I Differ vil studieleder formidle viktig informasjon.

Lærer fokuserer kun på det faglige gjennom veiledning og tilbakemelding på arbeidskrav/innsendingsoppgaver, og ved gjennomføring av webinarer.

Studieleder er den man kontakter for praktiske spørsmål (som hvordan man legger opp studieløpet, eksamensspørsmål, tekniske spørsmål etc). Studieleder formidler viktig informasjon gjennom hele studieløpet og er tilgjengelig i alle diskusjonsforum.

Selv om man kan ha lang relevant erfaring i en fagretning, gis det ikke fritak for praksisperioden i studier hvor vi har dette.

Dette er fordi praksisperioden bygger på de øvrige emnene du har vært gjennom i studiet, og den avsluttende fordypningsoppgaven tar utgangspunkt i erfaringer fra praksisperioden.

Praksisperioden skal gjennomføres på et sted som er relevant for studiet du tar hos oss. Man har selv ansvar for å finne praksisplass, men MedLearn må godkjenne praksisstedet før man kan sette i gang.

Man kan gjerne gjennomføre praksis på egen arbeidsplass om dette er et relevant sted.

I enkelte av utdanningene skal praksis som hovedregel gjennomføres på egen arbeidsplass.