For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Kreftomsorg og lindrende pleie 30 stp

Studiepoeng
30
Studietid
12 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
7 innsendinger
To hender som holder en annen hånd

Ønsker du å videreutdanne deg innen kreftomsorg? Fagskoleutdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie gir deg kompetanse innen kreft, utbredelse, behandling og seneffekter av kreftbehandling slik at du kan gi best mulig pleie. 

Hvem passer nettstudiet for?
Utdanningen gir deg kunnskap om livets slutt og hvordan lidelse og plager i denne livsfasen best mulig kan lindres. Du vil få direkte anvendbare verktøy i arbeidet med kreftsyke pasienter og pasienter i livets siste fase. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard.

Hvordan er studiehverdagen?
Dette er et deltidsstudium med styrt progresjon. Alt foregår via nettstudier slik at du kan kombinere studiene med jobb og familieliv. 

NOKUT-akkreditert
Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Studiet er godkjent for lån i Lånekassen. 

Relatert utdanning

Ønsker du å fordype deg mer i fagfeltet? Fortsett studieløpet med Fagskolen Kreftomsorg og lindrende pleie 60 stp. Ved å fortsette på denne fagskolen vil du totalt studere over 2 år og oppnå til sammen 60 studiepoeng. 

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • Å få en kreftdiagnose
 • Kreftsykdommer
 • Konsekvenser av sykdom og behandling
 • Kreftforebyggende arbeid

Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • Rehabilitering og habilitering
 • Deltakere i rehabiliteringsprosessen
 • Samfunnets tilbud og ressurser

Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • Smerte- og symptomlindring
 • Lindring og velvære
 • Kommunikasjon
 • Lindrende omsorg i et samfunnsperspektiv

Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Søknadsperiode for studiestart høsten 2024

Opptaksperiode:
10.april – 10.juni – med tilbud om studieplass de påfølgende dagene.

Suppleringsopptak:
Fra 10.juni, og frem til studieplassene er fylt.

Tilgang til læringsplattform: 20.august
Studiestart: 2.september

Ved ledige studieplasser etter studiestart, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og oppvekstfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, men er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer

Realkompetansevurdering 

 • Relevant realkompetanse (arbeidserfaring, utdanning, kurs) som vil bli vurdert opp mot det formelle opptakskravet for utdanningen
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve. 

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen.

 • Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.
 • Du melder deg opp til eksamen via Min side.
 • Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
 • Eksamen er kostnadsfritt.
 • Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg en rekke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

For mer informasjon om de overordnede og emnespesifikke læringsutbyttene, se studieplanen her.

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen. Vent med å kjøpe bøker til du har blitt tatt opp som student. 

Du kan kjøpe bøkene du trenger via Du kan kjøpe bøkene du trenger via Akademika sine nettsider.

Om du etter fullføring av dette studiet på 30 studiepoeng, ønsker å fordype deg videre i fagfeltet, kan du fortsette utdanningen ved å søke deg inn på Kreftomsorg og lindrende pleie 60 stp.

Du vil da få godskrevet de tre første emnene i studiet, og trenger kun å fullføre de to siste emnene for å oppnå vitnemål på 60 studiepoeng og fagskolegrad.
Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnene på nytt.