For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Videreutdanninger innenfor helse

Styrk din kompetanse med en relevant og fleksibel fagskoleutdanning i helsefag. Utdanningene passer for deg som ønsker å bygge på fagbrev innen helse med en relevant fordypning, eller deg uten fagbrev som ønsker å formalisere relevant arbeidserfaring.

Ved å ta utdanningen som nettstudium, kan du gjennomføre en fullstendig fagskoleutdanning uten å måtte ta permisjon fra jobben.

Våre NOKUT-akkrediterte fagskoleutdanninger er høyaktuelle og tilpasset sektorens kompetansebehov. 

Dette er våre fagskoleutdanninger innenfor helse

Demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp

Demensomsorg og alderspsykiatri 60 stp

Helse, aldring og aktiv omsorg

Hverdagsrehabilitering

Kreftomsorg og lindrende pleie

Migrasjonshelse

Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming

Psykisk helsearbeid

Velferdsteknologi