For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming 30 stp

Studiepoeng
30
Studietid
12 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
7 innsendinger
Bilde av en fagarbeider og brukeren som smiler til kameraet

Vil du få økt kompetanse i arbeid med personer med utviklingshemming?

Fagskolen Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming gir deg kunnskap om funksjonsevne, diagnoser og miljørettede tiltak, for å kunne ivareta tjenestemottakernes selvbestemmelse og brukermedvirkning.

Hvem passer nettstudiet for?
Fagskolen gir deg direkte anvendbare verktøy i arbeidet med personer med utviklingshemming. Du vil etter endt utdanning bli en reflektert yrkesutøver med høy yrkesetisk standard. 

Hvordan er studiehverdagen?
Utdanningen er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og som nettstudium, slik at du kan kombinere utdannelsen med jobb og familieliv. Du kan studere hvor som helst, tilpasset din hverdag.

NOKUT-akkreditert
Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir vitnemål på 30 studiepoeng.

Lengre utdanning?

Ønsker du å fordype deg innen fagfeltet?
Da kan Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming 60 stp. være valget for deg.
Ved å velge vårt studium på 60 studiepoeng, vil du totalt studere over 2 år, og oppnå fagskolegrad. 

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • Klassifikasjon og funksjonsevne
 • Diagnoser, syndromer og tilleggslidelser
 • Registrerings- og kartleggingsmetoder 

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • Analytiske perspektiver
 • Miljørettede tiltak
 • Relasjonskompetanse

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • Beslutningsstøtte 
 • Lover og rammebetingelser
 • Miljøbetingelsers betydning 
 • Samarbeid med nettverk 

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Søknadsperiode for studiestart høsten 2024

Opptaksperiode:
10.april – 10.juni – med tilbud om studieplass de påfølgende dagene.

Suppleringsopptak:
Fra 10.juni, og frem til studieplassene er fylt.

Tilgang til læringsplattform: 20.august
Studiestart: 2.september

Ved ledige studieplasser etter studiestart, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring i helse- og oppvekstfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere samt de med 3-årig helsefaglig videregående skole med autorisasjon

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer

Realkompetansevurdering 

 • Relevant realkompetanse (arbeidserfaring, utdanning, kurs) som vil bli vurdert opp mot det formelle opptakskravet for utdanningen
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve. 

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen.

 • Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.
 • Du melder deg opp til eksamen via Min side.
 • Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
 • Eksamen er kostnadsfritt.
 • Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg en rekke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

For mer informasjon om de overordnede og emnespesifikke læringsutbyttene, se studieplanen her.

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen. Vent med å kjøpe bøker til du har blitt tatt opp som student. 

Du kan kjøpe bøkene du trenger via Du kan kjøpe bøkene du trenger via Akademika sine nettsider.

Om du etter fullføring av dette studiet på 30 studiepoeng, ønsker å fordype deg videre i fagfeltet, kan du fortsette utdanningen ved å søke deg inn på Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming 60 stp.

Du vil da få godskrevet de tre første emnene i studiet, og trenger kun å fullføre de to siste emnene for å oppnå vitnemål på 60 studiepoeng og fagskolegrad.
Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnene på nytt.