For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Personvernerklæring

Barnehender som holder et hjerte laget av plastelina

Denne integritetspolicyen forklarer hvordan Intendia Professional med datterselskaper, samler inn og bruker personopplysninger.

Intendia Professional er en utdanningsvirksomhet som eier fagskolene NKI og MedLearn, øvrig kurs og utdanningsvirksomhet knyttet til merkevaren NKI. Vi er opptatt av å håndtere personopplysninger på en ansvarlig og sikker måte, og å følge gjeldende lover. 

På denne siden, beskrives håndtering av personopplysninger innen konsernet. 

Hvem er ansvarlig for behandlingen? 

Intendia Professional AS har selv ansvar for de personopplysningene som samles inn og behandles innen respektive virksomhet. I de tilfeller der personopplysninger deles mellom selskapene, tegnes databehandleravtale. 

Hvilke personopplysninger samles inn? 

Selskapene i Intendia Professional AS, er virksomme innen områdene kurs/utdanning, og samler inn opplysninger om studenter innenfor rammene til respektive oppdrag og virksomhet. Opplysningene behandles etter gjeldende lover, regler og selskapenes retningslinjer. Selskapene behandler også opplysninger om ansatte, personer som søker ansettelse og eksterne samarbeidspartnere. 

Om informasjonskapsler for våre virksomheter, finner du her.

Med hvilken rettslig grunn behandler vi personopplysninger?

Intendia Professional AS, behandler alltid personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Personopplysninger samles vanligvis inn og behandles for å fullføre en avtale mellom selskapet og studenten i forbindelse med kjøp av kurs/utdanning. Også andre lover, som fagskoleloven, regnskapsloven og plikt til å rapportere opplysninger til andre myndigheter, styrer i visse tilfeller behandlingen av personopplysninger. 

Hvem kan få tilgang til opplysningene?

Personopplysningene beskyttes gjennom tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Opplysninger fra flere selskap, håndteres i noen tilfeller i samme system. I disse tilfellene, styres tilgangen til opplysningene gjennom brukertilgang for de ansatte som behandler opplysningene. 

Når samarbeidspartnere får i oppdrag å behandle personopplysninger for ett av selskapene, tegnes alltid databehandleravtale, der databehandler må forplikte seg til å opprettholde et tilstrekkelig sikkerhetsnivå og ivareta sikkerhetstiltak.

Utlevering av personopplysninger til tredjeland

Personopplysninger kan ved bruk av leverandørers skytjenester, komme til å overføres til et tredjeland, dvs. utenfor EU/EØS. Overføring kommer kun til å skje under forutsetning av at det foreligger en beslutning fra EU-kommisjonen om forekomsten av et adekvat sikkerhetsnivå i berørte tredjeland, at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er tatt, eller at det foreligger særskilt tillatelse fra tilsynsmyndigheten. 

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Intendia Professional AS har selv ansvar for opplysningene vi samler inn, lagrer og håndterer. Hvor lenge opplysningene lagres, bestemmes av årsaken til at de lagres, og hva de behøves til, det lagres ikke lengre enn hva som er nødvendig. I visse tilfeller, er det lover som styrer hvor lenge de lagres, for eksempel regnskapsloven, og i andre tilfeller kan det være krav om rapportering. 

Dine rettigheter 

Vi har plikt til å legge til rette for at du får oppfylt rettighetene sine på en enkel måte. Det skal som hovedregel gjøres uten kostnad for kunden og innen 30 dager. 

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post personvern@intendiaprofessional.no eller brev til:

Intendia Professional AS

Universitetsgata 2 
0164 Oslo

Postboks 6674 St. Olavsplass
0129 Oslo

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn hos Datatilsynet.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette, eller supplere, opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner, kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning

Klage mot behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å klage på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke, eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg selv, eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger 

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss dersom du har klager tilknyttet vår behandling av dine personopplysninger. Spørsmål rundt vår håndtering av personopplysninger stilles slik det er redegjort for over i denne personvernerklæringen. Vi informerer også om at du etter loven har rett til å klage til Datatilsynet. 

Kontaktopplysninger 

Moderselskap for konsernet, Intendia, er Intendia Holding AS (organisasjonsnummer: 990231621). Du som tar kurs/utdanning, eller tar del i en annen tjeneste hos ett av selskapene i konsernet, skal i utgangspunktet ta kontakt med det selskapet du har en relasjon med, om du har spørsmål om hvordan dine personopplysninger håndteres. Du finner kontaktopplysninger til selskapene på denne siden