For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Barn med behov for særskilt tilrettelegging 30 stp

Studiepoeng
30
Studietid
12 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
7 innsendinger

Barn med behov for særskilt tilrettelegging er en sammensatt og mangfoldig gruppe. Fordi barn er forskjellige, har de rett på tilrettelegging, støtte og utfordringer som er tilpasset individuelle forutsetninger og behov.

Lær mer om dette viktige området med denne fagskoleutdanningen, som består av 3 emner.

Det du lærer i denne nettutdanningen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barn med særskilte behov.

Hvem passer nettstudiet for?

Utdanningen passer for deg som er utdannet barne- og ungdomsarbeider eller har lang erfaring fra arbeid i barnehage.

Hva lærer du?

Studiets målsetting er å utdanne faglig oppdaterte og reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid i barnehagen. Videre vektlegger studiet at kandidaten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe. Det forventes også at kandidaten i løpet av studiet utvikler sin relasjonskompetanse i samarbeid med foresatte og eksterne instanser til beste for barnet. Studiet har spesielt fokus på barn med særskilte behov og deres rettigheter.

NOKUT-akkreditert

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir vitnemål på 30 studiepoeng.

Hvordan er studiehverdagen?

Alle våre studier tilbys på deltid for å muliggjøre videreutdanning ved siden av jobb. Utdanningene tilbys primært som nettundervisning med personlig oppfølging av deg som student. Webinarer og digitale løsninger for fellesskap mellom studentene er viktige elementer i studieløpet.

Lengre utdanning?

Ønsker du å fordype deg innen fagfeltet? Da kan Barn med behov for særskilt tilrettelegging 60 stp. være valget for deg
Ved å velge vårt studium på 60 studiepoeng, vil du totalt studere over 2 år, og oppnå fagskolegrad. 

Emnet består av følgende sentrale temaer:

 • Arbeidsmåter
 • Politiske styringsdokumenter
 • Reflekterende praksiser

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet består av følgende sentrale temaer:

 • Et stort mangfold og ulike behov
 • Oppvekstmiljø
 • Funksjonsevne, språk, samspill og atferd

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet består av følgende sentrale temaer:

 • Inkludering og fellesskap
 • Rettigheter
 • Mangfold som ressurs

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Søknadsperiode for studiestart høsten 2024

Opptaksperiode:
10.april – 10.juni – med tilbud om studieplass de påfølgende dagene.

Suppleringsopptak:
Fra 10.juni, og frem til studieplassene er fylt.

Tilgang til læringsplattform: 20.august
Studiestart: 2.september

Ved ledige studieplasser etter studiestart, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Det anbefales minimum ett års yrkeserfaring.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer

 

Realkompetansevurdering 

 • Relevant realkompetanse (arbeidserfaring, utdanning, kurs) som vil bli vurdert opp mot det formelle opptakskravet for utdanningen
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve. 

  Datakunnskaper:
  Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper og nettilgang. 

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg en rekke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

For mer informasjon om de overordnede og emnespesifikke læringsutbyttene, se studieplanen her.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen. Vent med å kjøpe bøker til du har blitt tatt opp som student. 

Du kan kjøpe bøkene du trenger via Akademika sine nettsider.

Om du etter fullføring av dette studiet på 30 studiepoeng, ønsker å fordype deg videre i fagfeltet, kan du fortsette utdanningen ved å søke deg inn på Barn med behov for særskilt tilrettelegging 60 stp.

Du vil da få godskrevet de tre første emnene i studiet, og trenger kun å fullføre de to siste emnene for å oppnå vitnemål på 60 studiepoeng og fagskolegrad.
Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnene på nytt.