For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Eksamen hos MedLearn

MedLearn skal sikre at studentenes kunnskap og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en faglig betryggende måte. Dette gjøres blant annet gjennom våre eksamensgjennomføringer.

Her har vi samlet grunnleggende eksamensinformasjon for våre fagskoleutdanninger.
Mer detaljert informasjon vil du som student finne i informasjonsemnet i nettskolen og i studieplanen for studiet ditt.

Eksamensoversikt

Her finner du eksamensdatoer for 2024:

Du finner også eksamensdatoene som gjelder for akkurat ditt studium ved å gå til studieplanen.

Eksamensgjennomføring og eksamensformer

Som nettstudent avlegger du alle eksamener som hjemmeeksamen. Hvert emne avsluttes med en eksamen, på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Alle innsendingsoppgaver i et emne må være levert og godkjent senest 1 uke før eksamen. 

Eksamensformene vi benytter er:
1 times flervalgseksamen (avkryssing/multiple choice)
24-timers skriftlig hjemmeeksamen
Levering av fordypningsoppgaver

Ved eksamensavlegging er alle hjelpemidler tillatt (bortsett fra kommunikasjon med andre) og det forventes at studentene oppgir kilder i besvarelsen sin.
Ved MedLearn skal studentene benytte APA referansestil.

Eksamensreglement
Som eksamenskandidat, plikter du å gjøre deg godt kjent med eksamensreglementet før du møter til eksamen.

Fullstendig eksamensreglement finner du i Forskrift om fagskoleutdanning ved MedLearn AS , men under oppsummerer vi det viktigste i regelverket.
Spesifikk eksamensinformasjon knyttet til hvert enkelt studium, finner du i nettskolen og i studieplanen.

Antall eksamensforsøk, oppmelding, avmelding og sykdom
Kandidaten har rett på totalt 3 eksamensforsøk pr emne.

Oppmeldingsfrist er 10 dager før hver enkelt eksamensdato.

Frist for avmelding av eksamen, uten at dette teller som et eksamensforsøk, er også 10 dager før eksamensdagen.

Ved sykdom på eksamensdagen, må legeerklæring leveres for at dette ikke skal bli et tellende eksamensforsøk.
Legeerklæringen må være Medlearn i hende senest 14 dager etter eksamensavvikling.

Tilrettelegging av eksamen
Alle med særskilte behov kan søke om å få tilrettelagt eksamen i form av ekstra tid.
Søknad om tilrettelegging må sendes senest 8 uker før eksamen, og dokumentasjon på behov for tilrettelegging fra lege/spesialist må være vedlagt.

Begrunnelser og klage på eksamensresultat
Er man misfornøyd med eksamensresultatet, anbefaler vi at det først bes om en begrunnelse for karakteren før man eventuelt klager på eksamensresultatet.
En klage fører til omsensur, og kan resultere i at man går opp eller ned en karakter, eller resultatet kan bli stående. Resultatet av en omsensur kan ikke påklages.

Henvend deg til eksamen@medlearn.no innen gjeldende frister:

  • Søknad om begrunnelse må sendes innen 1 uke etter at resultatet er kunngjort
  • Klage på eksamensresultatet må sendes innen 3 uker etter at resultatet er kunngjort

eller

  • 3 uker etter mottatt begrunnelse, om du har bedt om dette først

Karakterer og vitnemål

Når du har fullført alle innsendinger og eksamener, vil du motta vitnemål. På vitnemålet vil det stå eksamenskarakterer og oppnådde studiepoeng.

Det sendes kun ut ett vitnemål per utdanning.
Om du  ønsker å ta opp fag for å forbedre gjeldende karakterer i emner, må du gi oss beskjed om dette innen 1 måned etter at du har mottatt din siste eksamenskarakter. Da venter vi med å utstede og sende vitnemål til deg.
En avgift på 1000,- påløper ved bestilling av duplikat.

Vi benytter en sekstrinns karakterskala med følgende symboler: A – B – C – D – E – F. Karakteren F betyr at eksamen ikke er bestått.

Karakter A (Fremragende):
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet.

Karakter B (Meget god):
Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.

Karakter C (God):
Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.

Karakter D (Nokså god):
Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.

Karakter E (Tilstrekkelig):
Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.

Karakter F (Ikke bestått):
Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

 

Lurer du på noe?
Ønsker du å komme i kontakt med eksamensavdelingen, sender du en e-post til: eksamen@medlearn.no.