For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Eldre og livsmestring 30 stp

Studiepoeng
30
Studietid
12 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
7 innsendinger

Fagskoleutdanningen Eldre og livsmestring gir en økt forståelse for aldersforandringer, sykdom og funksjon, og er direkte anvendbart i arbeidet med eldre, syke mennesker.

Lær mer om dette viktige området med denne fagskoleutdanningen, som består av 3 emner.

Hvem passer nettstudiet for?

Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med kunnskap om og forståelse for hvordan naturlige aldersforandringer, sykdom og funksjonsnedsettelse påvirker synet på og opplevelsen av det å bli gammel og hjelpetrengende.

NOKUT-akkreditert

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir vitnemål på 30 studiepoeng.

Hvordan er studiehverdagen?

Alle våre studier tilbys på deltid for å muliggjøre videreutdanning ved siden av jobb. Utdanningene tilbys primært som nettundervisning med personlig oppfølging av deg som student. Webinarer og digitale løsninger for fellesskap mellom studentene er viktige elementer i studieløpet.

Lengre utdanning?

Ønsker du å fordype deg innen fagfeltet? Da kan Eldre og livsmestring 60 stp. være valget for deg. 
Ved å velge vårt studium på 60 studiepoeng, vil du totalt studere over 2 år, og oppnå fagskolegrad. 

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1. Aldring og helse
Modul 2. Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
Modul 3. Rehabilitering

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har fire moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1. Den geriatriske pasienten
Modul 2. Sykdom, skade og funksjonsnedsettelse
Modul 3. Demens og demensomsorg
Modul 4. Psykiske lidelser og forvirringstilstander hos eldre

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet inneholder to moduler:

Modul 1. Aktører i og organisering av eldreomsorgen 
Modul 2. Yrkesutøvelse, verktøy, utvikling og veiledning

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Søknadsperiode for studiestart våren 2025

Opptaksperiode:
1.november – 15.desember– med tilbud om studieplass de påfølgende dagene.

Suppleringsopptak:
Fra 15.desember, og frem til studieplassene er fylt.

Studiestart: 1.februar

Ved ledige studieplasser etter studiestart, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.februar. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og oppvekstfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
 • Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Relevant realkompetanse (arbeidserfaring, utdanning, kurs) som vil bli vurdert opp mot det formelle opptakskravet for utdanningen
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg en rekke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

For mer informasjon om de overordnede og emnespesifikke læringsutbyttene, se studieplanen her.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis

Studiet er en videreutdanning for fagarbeidere innen helsefag.

Denne fagskoleutdanningen gir helsepersonell oppdatert og spesialisert kunnskap innen helse og aldring. Hvordan organisere, planlegge og iverksette helsefremmende- og sykdomsforebyggende tiltak hos eldre med behov for helsehjelp, er en aktuell og etterspurt kompetanse i hjemmebaserte tjenester og ved ulike helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, omsorgsboliger og sykehus.

Fullført studium gir vitnemål på 60 studiepoeng og fagskolegrad.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen.

 • Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.
 • Du melder deg opp til eksamen via Min side.
 • Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
 • Eksamen er kostnadsfritt.
 • Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.

Om du etter fullføring av dette studiet på 30 studiepoeng, ønsker å fordype deg videre i fagfeltet, kan du fortsette utdanningen ved å søke deg inn på Eldre og livsmestring 60 stp.

Du vil da få godskrevet de tre første emnene i studiet, og trenger kun å fullføre de to siste emnene for å oppnå vitnemål på 60 studiepoeng og fagskolegrad.
Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnene på nytt.