For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming

Studiepoeng
60
Studietid
24 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
14 innsendinger

Fagskoleutdanningen Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming gir deg en ettertraktet spisskompetanse i arbeid med personer med utviklingshemming.

Hvem passer nettstudiet for?
Målet er at du etter endt utdanning skal bli en reflektert yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som gjennom målrettet miljøterapi evner å ivareta tjenestemottakernes selvbestemmelse og brukermedvirkning.

Hvordan er studiehverdagen?
Fagskolen er lagt opp som et deltidsstudium med en styrt progresjon og foregår via nettstudier. Du kan studere hvor som helst, tilpasset din hverdag.

NOKUT-akkreditert
Utdanningen er akkreditert av NOKUT, gir vitnemål på 60 studiepoeng og oppnådd fagskolegrad.

Kortere utdanning?

Dersom du ønsker å gå et kortere løp, eller er usikker på om du vil forplikte deg for to år, kan du starte med Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming 30 stp. Denne fagskolen gjennomføres på 12 måneder, gir 30 studiepoeng og inneholder emner fra fagskolen Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming 60 stp.

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1. Klassifikasjon og funksjonsevne
Modul 2. Diagnoser, syndromer og tilleggslidelser
Modul 3.  Registrerings- og kartleggingsmetoder  

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1. Analytiske perspektiver
Modul 2. Miljørettede tiltak
Modul 3. Relasjonskompetanse

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har fire moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1. Beslutningsstøtte 
Modul 2. Lover og rammebetingelser
Modul 3. Miljøbetingelsers betydning 
Modul 4. Samarbeid med nettverk 

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har fire moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1. Etikk og helhetlig menneskesyn
Modul 2. Kommunikasjon i samhandling 
Modul 3. Lover, stats- og kommunalkunnskap
Modul 4. Helse- og sosialsektorens organisering 

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emne 5 er delt i to moduler som henger nøye sammen. Målet er å knytte teori til praksis, og reflektere over hva ny kunnskap har å si for egen arbeidshverdag og yrkesutøvelse.

I den første modulen skal du vurdere din egen praksis i forhold til temaene som er gjennomgått i de tidligere emnene i utdanningen. Du skal ta utgangspunkt i egen arbeidserfaring og yrkesutøvelse.

I den andre modulen skal du skrive en fordypningsoppgave som henger sammen med refleksjoner gjort i modul 1.

Fordypningsoppgaven leveres inn som en siste avsluttende eksamen i utdanningen.

Studietimer:
500
Innsendinger:
5
Studiepoeng:
20 poeng

Søknadsperiode for studiestart høsten 2024

Opptaksperiode:
10.april – 10.juni – med tilbud om studieplass de påfølgende dagene.

Suppleringsopptak:
Fra 10.juni, og frem til studieplassene er fylt.

Tilgang til læringsplattform: 20.august
Studiestart: 2.september

Ved ledige studieplasser etter studiestart, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring i helse- og oppvekstfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Relevant realkompetanse (arbeidserfaring, utdanning, kurs) som vil bli vurdert opp mot det formelle opptakskravet for utdanningen
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. VI anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Om du mener å ha tatt tilsvarende emner tidligere i annen fagskoleutdanning kan dette gi grunnlag for godskriving av enkelte emner. Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnet på nytt.

Har du fullført utdanningen Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming 30 stp hos oss tidligere?
Da kan du få godskriving for 3 av 5 emner, og trenger kun å fullføre de resterende emnene i utdanningen for å få vitnemål på 60 studiepoeng og oppnådd fagskolegrad.

Du søker om godskriving ved å fylle ut detteskjemaet, legge ved dokumentasjonen som beskrives i skjemaet, og laste opp dette sammen med annen dokumentasjon i søknadsprosessen. Vi behandler da dette sammen med øvrig søknad.

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg en rekke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

For mer informasjon om de overordnede og emnespesifikke læringsutbyttene, se studieplanen her.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen.

 • Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.
 • Du melder deg opp til eksamen via Min side.
 • Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
 • Eksamen er kostnadsfritt.
 • Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen. Vent med å kjøpe bøker til du har blitt tatt opp som student. 

Du kan kjøpe bøkene du trenger via Akademika sine nettsider.

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.