Sliks søker du lån og stipend fra Lånekassen

Lånekassen

Søk støtte fra Lånekassen

Alle våre NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger kvalifiserer for lån og stipend i Lånekassen. For å søke om lån, kan du gå inn på www.lanekassen.no. Når søknaden er ferdigbehandlet i Lånekassen, sendes det svar til MinID. Ved studiestart vil administrasjonen bekrefte din status som student til Lånekassen og lån vil bli utbetalt fortløpende.