Alt om eksamen

Alt om eksamen

Eksamen hos MedLearn

Her har vi samlet alt du trenger å vite om eksamen i våre fagskoleutdanninger.

MedLearn skal sikre at studentenes kunnskap og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en faglig betryggende måte.

Eksamensoversikt

Her finner du alle eksamensdatoer for 2020/2021:

Eksamensoversikt pr kull:

Helsefag:

Oppvekstfag:

Oppmelding til eksamen

Du melder deg opp til eksamen i nettskolen.

Klikk deg inn på fanen «eksamen», deretter «eksamensoppmelding», så blir du ført videre til selve oppmeldingen hvor du melder deg opp til rett eksamen.

Oppmeldingsfrist er 1 mnd før hver enkelt eksamensdato.

Eksamensgjennomføring og eksamensform

Som nettstudent avlegger du alle eksamener hjemmebasert. Eksamen tilgjengeliggjøres via en link man mottar på e-post. Hvert emne avsluttes med en eksamen, på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges.

Eksamensformene

24-timers og 72-timers hjemmeeksamener

Du får tilsendt en link på din e-post med tilgang til eksamensoppgaven. Du gjennomfører denne hjemmefra, med alle hjelpemidler tillatt unntatt kommunikasjon med andre personer. Du vil motta en lenke på e-post 1 time før eksamen. Selve tilgangen til eksamensoppgaven åpner når eksamen starter. Hjemmeeksamen starter kl.12.00. Du leverer din besvarelse i lenken du har mottatt og må krysse av i egenerklæringsskjemaet (der du bekrefter at du har arbeidet selvstendig med eksamensbesvarelsen).

1-times flervalgseksamen (multiple choice)

Du får utdelt denne eksamenen på lik måte som eksamenene over, men her vil du besvare i selve lenken. Du får flere spørsmål med ulike svaralternativ der du krysser av for det du mener er riktig(e) svar.

Bruk av kilder og referanser ved hjemmeeksamen

Ved hjemmeeksamen er alle hjelpemidler tillatt (bortsett fra kommunikasjon med andre) og det forventes at studentene oppgir kilder i besvarelsen sin.

Hensikten med bruk av kilder er at sensor lett kan finne ut hvor du har hentet teorien i besvarelsen din fra.
Det er viktig at du oppgir kilder på en måte som er oversiktlig og lett å finne fram til for sensor.
Kilder oppgis ved hjelp av henvisninger underveis i teksten, og fullstendige kilder i en litteraturliste du legger bakerst i besvarelsen din.

Vi anbefaler at du bruker Harvard referansestil (Se nettsiden Søk&Skriv).

MedLearn har plagiatkontroll på alle innleverte besvarelser, og «klipp og lim» fra internettkilder, bøker etc. uten oppgitt kilde, er ikke tillatt. Dette anses som plagiat, og kan føre til stryk på eksamen. På samme måte vil hyppig bruk av direkte avskrift trekke eksamenskarakteren ned (selv med oppgitt kilde), da det viser mangel på selvstendig arbeid og forståelse.

Eksamensreglement

Som eksamenskandidat plikter du å gjøre deg godt kjent med eksamensreglementet før du møter til eksamen.

Vårt eksamensreglement finner du i Forskrift om fagskoleutdanning ved Medlearn AS.
Mer eksamensinformasjon knyttet til hvert enkelt studium, finner du i studieplanen.

Antall eksamensforsøk, avmelding og sykdom

Kandidaten har rett på totalt 3 eksamensforsøk pr emne.
Frist for avmelding av eksamen uten at dette teller som et eksamensforsøk, er 14 dager etter oppmelding.

Ved sykdom på eksamensdagen, må legeerklæring leveres for at dette ikke skal bli et tellende eksamensforsøk.
Legeerklæringen må være MedLearn i hende innen 14 dager etter eksamensavvikling.

Tilrettelegging av eksamen

Alle som har spesielle behov kan søke om å få tilrettelagt eksamen. Søknad om tilrettelegging må sendes senest 8 uker før eksamen og dokumentasjon på behov for tilrettelegging fra lege/spesialist må være vedlagt.

Begrunnelser og klage på eksamensresultat

Hvis du er misfornøyd med eksamensresultatet og vurderer å klage ber du først om en begrunnelse for karakteren. Det gjør du ved å henvende deg til eksamen@medlearn.no innen gjeldende frister:

  • Søknad om begrunnelse innen 1 uke etter at resultat foreligger

Om du ønsker å klage på resultatet:

  • 3 ukers klagefrist etter at eksamensresultatet er kunngjort

eller

  • 3 uker etter mottatt begrunnelse, om du har bedt om dette

Karakterer og vitnemål

Når du har fullført alle innsendinger og eksamener vil du motta vitnemål. På vitnemålet vil det stå eksamenskarakterer og oppnådde studiepoeng.

MedLearn benytter en sekstrinns karakterskala med følgende symboler: A – B – C – D – E – F. Karakteren F betyr at eksamen ikke er bestått.

Karakter A (Bestått):

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Over middels grad av måloppnåelse. Studenten har svært gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Karakter B (Bestått):

Meget god prestasjon. Studenten har meget gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Karakter C (Bestått):

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Middels grad av måloppnåelse. Studenten har gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Karakter D (Bestått):

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten har nokså gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Karakter E (Bestått):

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten har oppfylt minimumskravene som stilles til kunnskaper. Under middels grad av ferdigheter og holdninger.

Karakter F (Ikke bestått):

Prestasjonen som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten har ikke bestått på grunn av vesentlige mangler når det gjelder kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Ønsker du å komme i kontakt med eksamenavdeling? Send oss gjerne en e-post til: eksamen@medlearn.no.