Eksamen for nettstudenter

Eksamen for nettstudenter

Eksamen for nettstudenter

Som nettstudent avlegges eksamen som hjemmeeksamen. Ved hjemmeeksamen blir eksamensoppgaven tilgjengeliggjort på læringsplattformen innenfor et bestemt tidsrom. Du gjennomfører oppgaven hjemmefra, med alle hjelpemidler tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer. Du vil motta informasjon om eksamenen én uke i forveien og få en påminnelse én time før eksamen blir tilgjengeliggjort.

Tilgang til eksamensoppgaven åpner når eksamen starter. Hjemmeeksamen gjennomføres som regel fra klokken 10.00 – 14.00, og du leverer din besvarelse ved å sende den inn i læringsplattformen.