Tilrettelegging av eksamen hos Treider

Slik søker du om tilrettelegging av eksamen

Tilrettelegging av eksamen

Alle som har spesielle behov kan søke om å få tilrettelagt eksamen ved Medlearn. Søknad om tilrettelegging må sendes senest 8 uker før eksamen og dokumentasjon på behov for tilrettelegging fra lege/spesialist må være vedlagt.

Eksempler på tiltak for tilrettelegging:

  • Forlenget tid
  • Bruk av større skjerm
  • Eget rom

 

Søknad med dokumentasjon fra lege/spesialist sendes til eksamen@medlearn.no