Opptakskrav og søknad

Opptakskrav og søknad

Alt om opptakskrav og søknad

Her har vi samlet alt du bør vite om bestilling av nettstudier hos MedLearn. Ta kontakt med oss dersom du ikke finner det du leter etter.

Formelle opptakskrav

Helsefagskolene våre bygger på fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning

Utdanningene er spesielt utviklet for:

 • helsefagarbeidere
 • hjelpepleiere
 • omsorgsarbeidere

Ambulansearbeidere, apotekteknikere og helsesekretærer kvalifiserer også for opptak til noen av studiene. Søker må være minimum 19 år gammel.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer

Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke oppfyller de formelle opptakskravene, men har relevant arbeidserfaring, utdanning og kurs kan vurderes på bakgrunn av realkompetanse.

Da kreves det:

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, hvor 3 av 5 år bør være arbeidserfaring.
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Relevant arbeidserfaring er erfaring fra helse- og omsorgssektoren hvor søkeren har vært i direkte kontakt med pasient/bruker/klient. Eksempler på relevant arbeidserfaring er hjemmetjenesten, frisklivsentral, bokollektiv for eldre, utviklingshemmede og/eller psykiske syke, sykehjem eller sykehus.

Mer informasjon ligger i hver enkelt studieplan.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.
 4. Utfylt realkompetanseskjema som gir samlet informasjon om dine erfaringer.

Rangering av søkere
Da vi har begrenset antall studieplasser vil kvalifiserte søkere bli poengberegnet, og søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum.
Det er derfor viktig at all dokumentasjon som gir grunnlag for poeng vedlegges søknaden.
Gå til hver enkelt utdanning for mer informasjon.

Politiattest
For fagskoler som inneholder 10 ukers praksis, er det krav om gyldig politiattest jf. § 27 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

Når du har fått tildelt studieplass må gyldig politiattest innhentes innen en måned. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder ved mottak.

Dette gjelder følgende fagskoler: Psykisk helsearbeid / Helse, aldring og aktiv omsorg / Kreftomsorg og lindrende pleie / Demensomsorg og alderspsykiatri

Akkreditert fagskole
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) påser at utdanninger og institusjoner følger nasjonale krav til kvalitet i utdanning. Alle våre fagskoler er akkreditert av NOKUT, og er godkjent for lån i Lånekassen. Dette sikrer deg kvalitet i utdanningen!