Opptakskrav og søknad

Opptakskrav og søknad

Alt om opptakskrav og søknad

Her har vi samlet alt du bør vite om bestilling av nettstudier hos Medlearn. Ta kontakt med oss dersom du ikke finner det du leter etter.

Opptakskrav

Helsefagskolene bygger på fullført og bestått videregående opplæring i Helse- og sosialfag for videregående opplæring og/eller autorisasjon som helsepersonell etter helsepersonelloven. Utdanningene er spesielt utviklet for:

 • helsefagarbeidere
 • hjelpepleiere
 • omsorgsarbeidere

Autoriserte ambulansearbeidere, apotektekniker og helsesekretærer kvalifiserer også for opptak til noen av studiene. Helsefagskoler uten praksisperiode kan også være aktuelle for høyskoleutdannede innen helse- og sosialfag som for eksempel ergoterapeuter, vernepleiere, sosionomer, fysioterapeuter og sykepleiere. Det anbefales at søker har minimum ett års yrkeserfaring. Søker må være minimum 19 år gammel.

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke tilfredsstiller kravene til utdanning kan bli realkompetansevurdert. Realkompetansevurdering foretas på følgende grunnlag:

 • Krav om minimum fem års relevant arbeidserfaring* i 100 % stilling (deltid regnes om til heltid)
 • Annen helse- og sosialfaglig utdanning
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå.
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

*Relevant arbeidserfaring er erfaring fra helse- og omsorgssektoren hvor søkeren har vært i direkte kontakt med pasient/bruker/klient. Eksempler på relevant arbeidserfaring er hjemmetjenesten, frisklivsentral, bokollektiv for eldre, utviklingshemmede og/eller psykiske syke, sykehjem eller sykehus.

Følgende dokumentasjon må vedlegges din søknad

 • Relevante fagbrev innen helse og autorisasjon som helsepersonell eller
 • Dokumentert fem års relevant arbeidserfaring tilsvarende 100 % stilling (se eget skjema for utfylling av realkompetanse i bestillingsløpet)
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå.
 • Motivasjonsbrev

Politiattest

For fagskoler som inneholder 10 ukers praksis, er det krav om gyldig politiattest jf. § 27 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.

Dette gjelder følgende fagskoler: Psykisk helsearbeid / Helse, aldring og aktiv omsorg / Kreftomsorg og lindrende pleie / Demensomsorg og alderspsykiatri

Akkreditert fagskole

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) påser at utdanninger og institusjoner følger nasjonale krav til kvalitet i utdanning. Alle våre fagskoler er akkreditert av NOKUT, og er godkjent for lån i Lånekassen. Dette sikrer deg kvalitet i utdanningen!