Illustrasjonsfoto migrasjonshelse

Migrasjonshelse

Studiepoeng 30
Lånekassegodkjent
Studietid 12 mnd
Innsendinger 3
Fakta
Søknadsperiode

Opptak for våren er nå stengt. Vi åpner for søkere til høstsemesteret i april 2021.

Studiestart
: 1. september 2021

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, ambulansearbeider, helsesekretær og apotektekniker.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøveFyll også ut skjema for vurdering av realkompetanse, som du finner i bestillingsløpet eller her.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

 • Kunnskap: Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne pasientgruppen.
 • Ferdigheter: Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.
 • Generell kompetanse: Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle målgruppen og utvikler en etisk grunnholdning.

Les mer om studiets innhold her:

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her.

 

Finansiering

Utdanningen er offentlig finansiert via fylkeskommunene og utdanningsetaten i Oslo. Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for studenten.

Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt ta opp med egen arbeidsplass.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.

Bokliste

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.

Digitale løsninger i studiet

For gjennomføringen av studiet tar studentene i bruk nettskolen Linki.

I tillegg benyttes Differ som kommunikasjonskanal i alle våre helsefagskoler.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Migrasjonshelse

Beskrivelse

 

Fagskoleutdanningen, Migrasjonshelse, gir deg kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst. Du lærer om kulturelle utfordringer knyttet til det å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste. Utdanningens hovedmål er å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse om folkehelse i et migrasjonsperspektiv, og som kan anvende kunnskap om sin egen og andres kultur i sin yrkesutøvelse.

Studiet passer for deg som jobber i helse- og omsorgsektoren og som ønsker å styrke din kompetanse i migrasjonshelse. Fagskoleutdanning i migrasjonshelse er akkreditert av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Om søknadsprosessen:

Vi har begrenset antall studieplasser. Kvalifiserte søkere vil bli poengberegnet, og søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum. Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon, vil ikke bli vurdert.

Gå til «Opptakskrav» for mer informasjon om hva som skal vedlegges søknaden.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «MedLearn» som lærested.

Emner
Migrasjon og folkehelse

Emnet har tre moduler og en innsendingsoppgave:

Modul 1: Migrasjon

 • Årsaker til migrasjon
 • Myter og fakta om innvandrere i Norge
 • Migrasjonsprosessen

Modul 2: Etnisitet og folkehelse

 • Etnisitet
 • Folkehelse og etnisitet
 • Kulturforståelse
 • Helse, kultur og sykdom
 • Helseinformasjon og dialog

Modul 3: Likeverdige helsetjenester

 • Likeverdige helsetjenester
 • Rett til helsehjelp for flyktninger, asylsøkere og papirløse
 • Helsesystemet i Norge, utfordring for innvandrere
Folkehelseutfordringer

Emnet har tre moduler og en innsendingsoppgave:

Modul 1: Livsstilssykdommer

 • Etniske minoriteter og livsstilssykdommer
 • Diabetes
 • Diabetes blant etniske minoriteter

Modul 2: Folkehelseutfordringer knyttet til smittevern, mangelsykdommer og psykisk helse

 • Smittevern
 • Tuberkulose og HIV
 • Psykisk helse
 • Mangelsykdommer

Modul 3: Eldre innvandrere

 • Eldre innvandrere
 • Helsefremmende tiltak
Helsefremmende og forebyggende arbeid

Emnet har tre moduler og en innsendingsoppgave:

Modul 1: Helsefremmende arbeid

 • Hva er god helse?
 • Helsefremmende arbeid
 • Empowerment
 • Salutogenese – å styrke helsen

Modul 2: Helsefremmende tiltak

 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Kulturtilpassede tiltak

Modul 3: Helseatferd

 • Helseatferd og sosiale helsedeterminanter
 • Endringsfokusert veiledning / motiverende intervju
 • LØFT

Opptak for våren er nå stengt.