Illustrasjonsfoto migrasjonshelse

Migrasjonshelse

Studiepoeng 30
Lånekassegodkjent
Studietid 12 mnd
Innsendinger 3
Fakta
Studiestart

Neste studiestart: februar 2020.

Søknadsperiode

Søknadsperiode: mer info kommer snart.

Vi har begrenset antall plasser og disse tildeles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt. Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Følgende dokumentasjon må vedlegges din søknad:

1. Relevante fagbrev innen helse og/eller autorisasjon som helsepersonell eller

dokumentert fem års relevant arbeidserfaring tilsvarende 100 % stilling (se eget skjema for utfylling av realkompetanse i bestillingsløpet)

Og

2. Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå.

3. Motivasjonsbrev

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

 • Kunnskap: Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne pasientgruppen.
 • Ferdigheter: Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.
 • Generell kompetanse: Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle målgruppen og utvikler en etisk grunnholdning.

Studieplan Migrasjonshelse

Finansiering

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått utdanningsprogram i helse- og sosialfag for videregående opplæring og autorisasjon som helsepersonell etter helsepersonelloven.
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, ambulansearbeider, helsesekretær og apotektekniker.
 • Utdanningen kan også være aktuell for høyskoleutdannede innen helse- og sosialfag som for eksempel vernepleiere, sosionomer og sykepleiere
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Det anbefales at du har minimum ett års yrkeserfaring
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.

Pris eksamen

 • 3 eksamener á kr 0,-

All informasjon om eksamen

Bokliste

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her

Digitale løsninger i studiet

For gjennomføringen av studiet tar studentene i bruk nettskolen Linki.

I tillegg benyttes Differ som kommunikasjonskanal i alle våre helsefagskoler.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Migrasjonshelse

Beskrivelse

Opptak for høsten er nå stengt. Men følg med på nettsiden vår for oppdatert informasjon om opptak og oppstart av studiet til våren 2020. 

Fagskoleutdanningen, Migrasjonshelse, gir deg kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst. Du lærer om kulturelle utfordringer knyttet til det å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste. Utdanningens hovedmål er å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse om folkehelse i et migrasjonsperspektiv, og som kan anvende kunnskap om sin egen og andres kultur i sin yrkesutøvelse.

Studiet passer for deg som jobber i helse- og omsorgsektoren og som ønsker å styrke din kompetanse i migrasjonshelse. Fagskoleutdanning i migrasjonshelse er godkjent av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Om søknadsprosessen:

Vi har begrenset antall plasser og søknadene behandles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt. Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Gå til «Søk nå» for å sende din søknad i dag. Pass på at du sammen med din bestilling laster opp relevant dokumentasjon, samt motivasjonsbrev for å vurderes til opptak.

Emner
Migrasjon og folkehelse

Emnet har tre moduler og en innsendingsoppgave:

Modul 1: Migrasjon

 • Årsaker til migrasjon
 • Myter og fakta om innvandrere i Norge
 • Migrasjonsprosessen

Modul 2: Etnisitet og folkehelse

 • Etnisitet
 • Folkehelse og etnisitet
 • Kulturforståelse
 • Helse, kultur og sykdom
 • Helseinformasjon og dialog

Modul 3: Likeverdige helsetjenester

 • Likeverdige helsetjenester
 • Rett til helsehjelp for flyktninger, asylsøkere og papirløse
 • Helsesystemet i Norge, utfordring for innvandrere
Folkehelseutfordringer

Emnet har tre moduler og en innsendingsoppgave:

Modul 1: Livsstilssykdommer

 • Etniske minoriteter og livsstilssykdommer
 • Diabetes
 • Diabetes blant etniske minoriteter

Modul 2: Folkehelseutfordringer knyttet til smittevern, mangelsykdommer og psykisk helse

 • Smittevern
 • Tuberkulose og HIV
 • Psykisk helse
 • Mangelsykdommer

Modul 3: Eldre innvandrere

 • Eldre innvandrere
 • Helsefremmende tiltak
Helsefremmende og forebyggende arbeid

Emnet har tre moduler og en innsendingsoppgave:

Modul 1: Helsefremmende arbeid

 • Hva er god helse?
 • Helsefremmende arbeid
 • Empowerment
 • Salutogenese – å styrke helsen

Modul 2: Helsefremmende tiltak

 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Kulturtilpassede tiltak

Modul 3: Helseatferd

 • Helseatferd og sosiale helsedeterminanter
 • Endringsfokusert veiledning / motiverende intervju
 • LØFT

Studiet er foreløpig ikke åpent for opptak.