Fagskole innen helse

Fagskole innen helse

Styrk din kompetanse med en relevant og fleksibel fagskoleutdanning. Fagskoleutdanning bidrar til å heve det formelle utdanningsnivået i helsesektoren og kan gi høyere lønn og bidra til bedre stillingsbrøker for ansatte i deltidsstillinger. Vi tilbyr flere høyaktuelle fagskoleutdanninger innen helse som er akkreditert av NOKUT.