Fagskoleutdanning innen oppvekst

Fagskole innen oppvekst

Styrk din kompetanse med en relevant og fleksibel fagskoleutdanning i oppvekstfag. Fagskoleutdanning bidrar til å heve det formelle utdanningsnivået i oppvekstsektoren og kan gi høyere lønn og bidra til bedre stillingsbrøker for ansatte i deltidsstillinger. Vi tilbyr flere høyaktuelle NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger innen oppvekst.

Ved å ta utdanningen som nettstudium, kan du ta en fullstendig fagskoleutdanning uten å måtte ta permisjon fra jobben. Utdanningene passer for deg som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller å formalisere den kompetansen du allerede har.

Dette er våre fagskoleutdanninger innen oppvekst: