For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Inkludering, lek og ledelse i SFO 30 stp

Studiepoeng
30
Studietid
12 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
7 innsendinger
Liten jente leker ute

Ønsker du å øke og formalisere kompetansen din i det viktige arbeidet du utfører på SFO/AKS, men synes det er mye å forplikte seg til 2 år med studier? Da passer fagskoleutdanningen Inkludering, lek og ledelse i SFO deg.

Utdanningen består av tre av emnene fra utdanningen Kvalitetsarbeid i SFO. Disse emnene er:

Inkluderende fellesskap i SFO, Baseleder på SFO og Relasjoner, lek og læring. 

Hvis du opplever at det går fint å studere ved siden av jobb, og senere ønsker å ta de resterende tre emnene er det fullt mulig.

Hvem passer nettstudiet for?

Denne videreutdanningen passer for deg som er utdannet barne- og ungdomsarbeider og ønsker økt kompetanse innen SFO. Utdanningen passer også for deg som har lang erfaring fra arbeid på SFO/AKS, men som mangler formell utdanning innen området. 

NOKUT-akkreditert

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir vitnemål på 30 studiepoeng.

Hvordan er studiehverdagen?

Alle våre studier tilbys på deltid for å muliggjøre videreutdanning ved siden av jobb. Utdanningene tilbys primært som nettundervisning med personlig oppfølging av deg som student. Webinarer og digitale løsninger for fellesskap mellom studentene er viktige elementer i studieløpet.

Lengre utdanning?

Ønsker du å fordype deg innen fagfeltet?
Da kan Kvalitetsarbeid i SFO 60 stp. være valget for deg.
Ved å velge vårt studium på 60 studiepoeng, vil du totalt studere over 2 år, og oppnå fagskolegrad. 
 

Her er fokuset på hvordan vi må jobbe for å få et trygt og godt miljø som sikrer inkludering, demokrati og fellesskap.

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

I dette emnet er lederrollen, samarbeid med eksterne og planlegging av pedagogisk arbeid sentralt.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

I dette emnet går vi i dybden på betydningen av gode relasjoner, lek og lekens betydning i barnas liv, samt at vi ser på læringsbegrepet i SFO kontekst. 

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Søknadsperiode for studiestart høsten 2024

Opptaksperiode:
10.april – 10.juni – med tilbud om studieplass de påfølgende dagene.

Suppleringsopptak:
Fra 10.juni, og frem til studieplassene er fylt.

Tilgang til læringsplattform: 20.august
Studiestart: 2.september

Ved ledige studieplasser etter studiestart, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Det anbefales minimum ett års yrkeserfaring.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer

Realkompetansevurdering 

 • Relevant realkompetanse (arbeidserfaring, utdanning, kurs) som vil bli vurdert opp mot det formelle opptakskravet for utdanningen
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.
   

Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper og nettilgang.

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg en rekke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

For mer informasjon om de overordnede og emnespesifikke læringsutbyttene, se studieplanen her.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen. Vent med å kjøpe bøker til du har blitt tatt opp som student. 

Du kan kjøpe bøkene du trenger via Akademika sine nettsider.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen.

 • Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.
 • Du melder deg opp til eksamen via Min side.
 • Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
 • Eksamen er kostnadsfritt.
 • Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.Om du etter fullføring av dette studiet på 30 studiepoeng, ønsker å fordype deg videre i fagfeltet, kan du fortsette utdanningen ved å søke deg inn på Kvalitetsarbeid i SFO 60 stp.

Du vil da få godskrevet de tre første emnene i studiet, og trenger kun å fullføre de tre siste emnene for å oppnå vitnemål på 60 studiepoeng og fagskolegrad.

Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnene på nytt.