For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Animasjonsfilmer som digitale læringsmidler

Vi er Camilla og Miriam, og vi startet som digitale læringsdesignere her i MedLearn i januar i år. Vår hovedoppgave er å tilrettelegge for gode pedagogiske læringsprosesser for nettstudentene våre.

En av de oppgavene vi har fått lov til å starte med, er å få inn animasjonsfilmer i nettskolen.

Gjennom en søknad om utviklingsmidler fra DIKU i 2019, fikk vi midler til å lage animasjonsfilmer i samarbeid med Visual Lab.

Vi jobber kontinuerlig med å finne digitalt innhold til fagskolene, for å gi studentene flere og mer varierte undervisningsformer. Animasjonsfilmer som et tilskudd til eksisterende nettundervisning, kan være med på å stimulere studentenes visuelle sanser, og forhåpentligvis bidra til at de raskere lærer seg faginnholdet.

Emnet, Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag, er et innføringsemne som kan være teoritungt for noen. Det er omfangsrikt, og generelt ikke rettet mot studentenes fagfordypning. Filmene eksemplifiserer ulike problemstillinger, eller utfordringer som studentene kan møte i arbeidslivet. De forklarer det teoretiske innholdet på en oversiktlig og ryddig – men også engasjerende måte.

Den ene filmen handler om utfordringer rundt oppgaveskriving, kildehenvisning og referansebruk. Dette er noe studentene ofte lurer på, og ønsker mer veiledning om. Vi jobber kontinuerlig for å gi gode instrukser om hvordan dette skal gjøres.

I tillegg til filmene, har studentene også mulighet til å svare på en spørreundersøkelse. Her kan de komme med tilbakemeldinger om deres opplevelse av filmene. De foreløpige tilbakemeldingene er gode, og det virker som om studentene liker denne typen fremstilling av faginnholdet. Vi ser derfor på dette som et godt tilskudd til våre studier, og håper vi kan få dette inn i flere utdanninger.

Det har vært et godt samarbeid med Visual Lab gjennom hele prosessen, og de har levert gode produkter til oss, som både vi – og studentene er fornøyde med.

Her kan dere se en smakebit fra en av filmene: