For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Videreutdanning hos Medlearn muliggjorde drømmen

Bilde av Silje som sitter i stua og ser mot kameraet

Da Silje var ung ønsket hun å jobbe som hjelpepleier. I dag er hun autorisert helsefagarbeider, tilknyttet hjemmesykepleien. Å jobbe innenfor dette tilbudet er selve drømmejobben.

Silje-Kristin Bårdsen er 44 år gammel, er gift og bor i Harstad i Troms.

"Jeg er autorisert helsefagarbeider med fagskoleutdanning i Demensomsorg og Alderspsykiatri. På fritiden er jeg sammen med familien min og våre fire hunder", smiler Silje.

Familieliv og småbarn

Siljes barndomsdrøm var å jobbe som hjelpepleier. Hun avsluttet studiene uten å fullføre, da familieliv og småbarn overtok hverdagen, og hun så seg nødt til å prioritere annerledes. 

Etter hvert som ungene ble eldre og Silje fikk mer fritid, begynte hun å savne arbeidslivet. Etter hvert begynte hun som assistent i hjemmesykepleien.

"Jeg stortrivdes i jobben og kjente på at dette var yrket for meg", forteller Silje.

Demensomsorg og Alderspsykiatri

Gjennom arbeidsplassen fikk hun informasjon om fagskolen MedLearn, og fant studieretningen som hun ønsket å videreutdanne seg i, nemlig Demensomsorg og Alderspsykiatri. Det er et nettbasert deltidsstudium over to år, på 60 stp.

Jobber flere stillinger innen helsevesenet

Silje er fortsatt tilknyttet hjemmesykepleien, men har i tillegg en stilling i kommunens hukommelsesteam.

"Jeg synes det er svært interessant å være en del av utredningsfasen, ofte før en demensdiagnose er satt. Vi får følge den syke og deres pårørende gjennom et langt og utfordrende sykdomsforløp", forteller Silje og fortsetter:

"Min videreutdanning har gitt meg nødvendig kompetanse for å kunne bistå den demenssyke og pårørende på en trygg og god måte. Utdannelsen har rett og slett gjort meg tryggere i min rolle som pleier", smiler Silje.

Hun ønsker å fortsette å utvide sin kompetanse innen geriatrien.

Tilby bedre helhetlig pleie

Hennes morfar ble rammet av demens med lewy-legemer, noe som på den tiden var en ukjent diagnose. Som pårørende satt de igjen med flere spørsmål enn svar, og mye usikkerhet.

"Pleierne rundt han gjorde en fantastisk jobb, men kunnskapen rundt sykdommen var mangelfull. Å være pårørende og se hvordan denne sykdommen påvirket min morfar og oss rundt gjorde at jeg ønsket å lære mer om dette", forteller Silje.

Det tente et brennende ønske i henne om å kunne gi noe mer til andre i en lignende situasjon, og Silje forsto at ved å heve sin kompetanse og fordype seg i dette fagfeltet, kunne hun tilby bedre helhetlig pleie og støtte til andre som ble rammet av demenssykdom. 

God oppfølging av faglærer

Studiet hos MedLearn sier hun var svært lærerikt og læringsplattformen Canvas var intuitiv og oversiktlig å jobbe i. Lærer var lett tilgjengelig og svarte raskt på hennes henvendelser. Arbeidskravene i hver modul gjorde at hun var godt forberedt til avsluttende eksamen i hvert emne.

Anbefaler nettstudier

"Dette er en flott måte å studere på i eget tempo, og det lar seg kombinere med jobb og familieliv. Jeg synes også det er flott at studiet er finansiert av det offentlige. Alle som ønsker å utvikle sine ferdigheter kan ta en videreutdanning, uten å måtte bekymre seg for dyre studielån. Er det noe helsevesenet trenger framover, så er det medarbeidere som har spisskompetanse innenfor flere fagfelt", sier Silje.

"Jeg er svært fornøyd med at jeg valgte en videreutdanning hos MedLearn, det har åpnet nye dører for meg i mitt yrkesliv"
Bilde av student Silje på fjellet med hunden sin

Medlearn har åpnet nye dører for Silje i sitt yrkesliv. Hun har fått en jobb høyere opp i demensomsorgen, og får jobbe med det fagfeltet som hun brenner for.

«Men det aller viktigste er at jeg kan gi en god og faglig trygg tjeneste til mine pasienter. Som bringer meg tilbake til utgangspunktet: Å kunne hjelpe andre mennesker i en sårbar situasjon», avslutter Silje.