For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Fagskole – noe for deg?

Pleier smiler til eldre mann som sitter i stol

Jobber du innen helse- og oppvekstfag, enten som fagarbeider eller som ufaglært med lang erfaring? Da er fagskole noe for deg.

Stemme instrumentet
I ditt arbeid jobber du med mennesker, og du bruker deg selv som instrument i ditt daglige arbeid. Spiller du på dine beste strenger? Vi mener at alle, uansett erfaring og formell kompetanse, har et potensial for å kunne utvikle seg enda mer. Lære noe nytt som kan stemme instrumentet til enda renere, stødigere og tryggere toner. Hvis du ønsker å utvikle deg selv og ditt arbeid med andre mennesker, kan du gjennom en fagskoleutdanning få hjelp til det. Fagskole er et utdanningstilbud som gir deg mulighet til å fordype deg innenfor ulike og spennende retninger knyttet til ditt arbeid. Det er en fin måte å stemme det viktige instrumentet – deg selv, hver eneste dag.

Konseptet fagskole
Fagskole er en yrkesrettet utdanning med stor faglig tyngde som ligger på nivå over videregående skole. Utdanningene bygger på fagbrev innen helse- og oppvekstfag. Fagskoler har fått anerkjennelse som høyere yrkesfaglig utdanning og gir deg studiepoeng. Du oppnår også grad hvis du fullfører en fagskole med 60 studiepoeng eller mer.

Fagskolene har ulikt omfang og lengde. Noen er korte, teoretiske fagskoler, mens andre er lengre utdanningsløp som det er knyttet obligatorisk praksis til.

Fagskoler er i stor grad utviklet etter kompetansebehov i bransjen. Derfor er alle fagskoleutdanninger utformet i samarbeid med aktører innen yrkesfeltet. På den måten vil du oppdage at utdanningene våre gir deg den kompetansen du trenger her og nå. Vi følger konstant med på behov og trender. Derfor får du mulighet til å ta fagskoleutdanninger med tema som er høyaktuelle i sektoren.

Hvilke fordeler gir fagskoler?
Fordelene med fagskoleutdanninger er mange:

  • Fagskole kan være et godt alternativ til høyskole eller universitet, og gir deg kompetanse som du kan benytte umiddelbart i ditt arbeid.
  • Fagskole gir deg et kompetanseløft som igjen kan øke din motivasjon og iver etter å gjøre en god jobb med andre mennesker
  • Fagskole kan gjennomføres samtidig som du er i jobb
  • Våre fagskoler er nettbaserte, hvilket betyr at du kan studere hvor og når du vil

Aldri for sent
Fagskole er ikke bare for ungdom på vei ut i arbeidslivet. Mange velger å sette seg på skolebenken i voksen alder for å få formell kompetanse på et fagfelt de allerede har jobbet med i mange år. Kombinasjonen av å være aktiv på arbeidsplassen samtidig som man studerer er veldig god for mange. Det gjør det enklere å bruke og teste den nye kompetansen på jobben, umiddelbart og parallelt med utdanningsløpet. Det er aldri for sent å lære nye ting, og det er aldri for sent å stemme instrumentet.

Kunnskapen du tilegner deg kan forandre liv; benytt muligheten.
Våre utdanningstilbud er akkreditert av NOKUT, et statlig direktorat som stiller strenge krav til kvalitet i utdanningen. Vi tilbyr en rekke fagskolestudier innen helsefag. Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer om hvilke utdanninger vi kan tilby.