For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Nettstudier – den fleksible veien til videreutdanning

MedLearn er en av Norges største helse- og oppvekstfaglige fagskoler. Alle studiene vi tilbyr er 100% nettbaserte, og studiene foregår på deltid. Dette gjør at du som student kan tilpasse studiet ditt til en travel hverdag med jobb og familie. Selv om vi er en nettskole, er det viktig at våre studenter blir sett og ivaretatt gjennom hele studietiden.

Dette får du om du velger oss:

Selvstudium og fleksibilitet
Et fleksibelt studieløp er viktig og nødvendig for våre studenter, som gjerne har jobb og andre forpliktelser ved siden av studiene. Vi har fast oppstart, men mye frihet innenfor de rammene som er satt. Du jobber i eget tempo gjennom emnene, med noen faste punkter som eksamensdatoer og webinarer. En slik fleksibilitet innebærer en god del planlegging og selvdisiplin for at du ikke skal havne bakpå. Men du er selvsagt ikke alene!

Veiledning og oppfølging
Med deg på laget, har du to personer som følger deg gjennom hele studietiden – lærer og studieleder. Våre lærere er i relevant arbeid ved siden av rollen som lærer. Dette gir en yrkesnærhet og oppdatert kunnskap, som sørger for den aller beste veiledningen. Læreren følger deg opp individuelt, og forbereder deg til eksamen gjennom konstruktive tilbakemeldinger på arbeidskravene i emnene.

Mens lærer konsentrerer seg om den faglige veiledningen, ivaretar studieadministrasjonen resten av behovene i studiehverdagen. Du får tildelt en studieleder som hjelper deg med alt av praktisk karakter. Det kan være tidsbruk, eksamensoppmelding, planlegging av praksisperioden eller veien videre. Ligger du etter i studieløpet, er det studieleder som følger deg opp. Studieleder sørger også for at du mottar all nødvendig informasjon og påminnelser, sånn at det skal være enkelt å komme seg gjennom studiet på en smidig måte. En god del informasjon formidles gjennom fastsatte webinarer.

Undervisning
Som student, får du tilgang til nettskolen vår, Linki. Det er her du finner alt det faglige innholdet du trenger for å fullføre studiet, og arbeidskravene som ble nevnt over. Det faglige innholdet i nettkursene står for mye av undervisningen i studiet, gjennom varierte måter å presentere fagstoffet på. I tillegg arrangeres det faglige webinarer med lærer i alle emner, hvor det legges opp til refleksjon og diskusjon rundt pensum.

Studentmiljø
Du får tilgang til kommunikasjonsplattformen, Differ, allerede før studiestart. Differ bygges opp med en rekke diskusjonsforum på studie- og emnenivå, hvor faglige og praktiske spørsmål diskuteres med andre studenter. Her kan du som student både gi- og motta hjelp, og vi sørger for en god og uformell tone som skal oppfordre til deltakelse. Kontakten i diskusjonsforumene kan danne grunnlag for tettere samarbeid om fag, om du ønsker det.

Medvirkningsmuligheter
Studentene våre er med på å forme og utvikle studiene våre, ved hjelp av en rekke undersøkelser og evalueringer gjennom studietiden, og gjennom direkte henvendelser. I tillegg, har du som student, mulighet til å være med å påvirke studietilbudet gjennom ulike verv. Er du opptatt av studentdemokrati, kan du for eksempel stille som tillitsvalgt for dine medstudenter.

Hvordan henger det sammen?
Vi ivaretar punktene over gjennom valg av de rette digitale løsningene. Nettskolen vår er utviklet på en slik måte at den skal være så brukervennlig og lite forstyrrende som mulig. Slik blir det lettere for deg som student å holde fokus på det faglige. Kontakten mellom studentene, har vi valgt å legge utenfor nettskolen, gjennom en egen app som alltid er tilgjengelig, og som du kan oppsøke ved behov. Slik ivaretar vi både de studentene som ønsker samarbeid og støtte, og de som jobber mer selvstendig.

Har du den rette yrkesbakgrunnen, og vurderer å videreutdanne deg? For oss er det viktig at studiet skal oppleves som nært, selv om du er fysisk atskilt fra oss og medstudenter.

Ikke nøl med å prøve nettstudier hos oss!

Vil du vite mer? Se våre ofte stilte spørsmål, eller kontakt oss på 67588800.