For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Medlearn utvikler utdanningstilbud på egenhånd

For første gang etter at Medlearn ble tildelt fagområdeakkreditering, benytter vi oss nå av muligheten for å utvikle og akkreditere utdanning på egenhånd.
Nyutviklingen dreier seg om en helsefagutdanning og retter seg mot målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemning. Arbeidet med å utvikle utdanningen har foregått i tett og godt samarbeid med Delta.

«Samarbeidet med fag- og yrkesfeltet som vi har erfart i denne prosessen, opplever vi som givende og positivt. Det gir utdanningen en faglig tyngde og relevans. Vi er stolte av å ha Delta med på laget i dette utviklingsarbeidet, og gleder oss veldig til vi kan tilby denne utdanningen ut til framtidige studenter» sier Kathrine Bjelke Nielsen, Medlearns fagansvarlige innen helse.

Samarbeid med yrkesfeltet er en av særegenhetene til fagskolene. Dette sikrer studentene relevant læringsinnhold, samt at de oppnår et læringsutbytte som er i tråd med sektorens kompetansebehov.

Styret i Medlearn har vedtatt at utdanningen skal akkrediteres, og de ansatte i Medlearn er klare for neste steg i utviklingen. Det er første gang rutinen følges, og de ansatte gjør seg nyttige erfaringer underveis.
«Det er et spennende arbeid, og rutinen ser ut til å fungere godt. Det er en litt spesiell opplevelse at vi selv kan stå for akkrediteringen, og da er det ekstra viktig at vi har gode rutiner for å sikre en kvalitativ og ryddig prosess» avslutter Kathrine.