For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Ny utdanning for ansatte i SFO

Store og små hender som holder et trehjerte sammen

Endelig er det SFO sin tur til å få en utdanning som er 100% rettet mot det viktige arbeidet som utføres på landets SFOer.

Vår nye utdanning «Kvalitetsarbeid i SFO» er bygget opp av seks emner à 10 studiepoeng. Hvert emne har sitt tema. Målet er å tilby ansatte som jobber i SFO oppdatert og ny kunnskap, samt motivasjon i det viktige arbeidet som utføres hver dag i hele Norge. Barnegruppene er sammensatt, med mange forskjellige behov. For å ivareta alle barn på best mulig måte, er det helt sentralt at de har faglig kompetente voksne rundt seg.  

Vi håper denne utdanningen vil bidra til økt kvalitet på tjenesten og bidra til at alle SFO barn får varierte dager preget av fellesskap, vennskap og gode opplevelser. 

Student hos Medlearn

Medlearn er en fagområdeakkreditert fagskole og våre studier er finansiert av offentlige midler. Det betyr at utdanningen er GRATIS for deg som ønsker å studere hos oss.

All vår undervisning er nettbasert. Vi har fast oppstart, men du har stor frihet til å studere når det passer best for deg i forhold til din jobb og livssituasjon.

Som nettstudent hos oss får du tilgang til vår læringsplattform Canvas, som er vårt klasserom.  I Canvas presenterer vi pensum, har varierte læringsaktiviteter og du får en nettlærer som har webinarer, retter arbeidskrav og veileder deg gjennom studiet.

Her kan du lese mer om Kvalitetsarbeid i SFO:

  • Det første emnet vi tilbyr er Inkluderende fellesskap i SFO. Her er fokuset på hvordan vi må jobbe for å få et trygt og godt miljø som sikrer inkludering, demokrati og fellesskap.
  • I emne 2 er tema ledelse. Her er lederrollen, samarbeid med eksterne og planlegging av pedagogisk arbeid sentralt.
  • I emne 3 går vi i dybden på betydningen av gode relasjoner, lek og lekens betydning i barnas liv, samt at vi ser på læringsbegrepet i SFO kontekst. 
  • Emne 4 handler om digital kompetanse. Vi ser på hvordan vi kan bruke digitale verktøy på en kreativ og leken måte, og reflekterer rundt hvordan det er å vokse opp i dagens digitale verden. Vi vil også gå mer i dybden på hvordan barn påvirkes av sosiale medier og hvordan vi kan få et konstruktivt og nyttig syn på blant annet gaming, som er en viktig del av mange barns oppvekst.
  • I emne 5 er barn med særskilt behov for tilrettelegging tema. Disse barna utgjør en svært heterogen gruppe, det vil si at mangfoldet blant barn med behov for særskilt tilrettelegging er stort. Hovedfokus vil være på de barna som ikke har, eller har mindre vedtak og går i ordinære SFOer.
  • Emne 6 handler om språk og språkets betydning. Språket spiller en sentral rolle for vennskapsutvikling fordi språket gjør det mulig å sette seg inn i hverandres opplevelser og intensjoner. Språklige utfordringer kan ha mange forklaringer og å ha forståelse for dette er viktig i arbeidet med barna på SFO.

Studiestart

Opptak til studiet starter 1.november og studiestart er 1.februar, 2023. Du kan ta kontakt med en av våre studierådgivere på post@medlearn.no eller ringe oss på 67 58 88 00 for mer informasjon.

Alle MedLearns utdanninger er utviklet i tett samarbeid med yrkesfeltet og med utgangspunkt i arbeidslivets behov for kompetanse. Det betyr at tematikken og fordypningen i de ulike studiene, er aktuelle og gir en ettertraktet spisskompetanse.

Utdanningene våre skiller seg fra den akademiske tilnærmingen til kunnskap som kjennetegner universiteter og høgskoler. Dette betyr ikke at man ikke lærer teori, men at den teorien man lærer setts inn i en praktisk kontekst. Det du lærer skal kunne knyttes direkte til det arbeidet du utfører i hverdagen.  

Her finner du alle våre utdanninger: Studievelger (medlearn.no)