For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Offentlig finansiert fagskoleutdanning i oppvekstsektoren

Liten jente leker ute i skogen

Ønsker du å formalisere kompetansen din? Kanskje du ønsker et nytt blikk på erfaringen din fra arbeidslivet med ny, praktisk kunnskap? MedLearn tilbyr unike fagskoleutdanninger – du betaler kun semesteravgift.

Nettbasert fagskoleutdanning med praktisk tilnærming 

Utdanningen lar seg kombinere med full jobb i en hektisk hverdag. Vår fagskoleutdanning passer perfekt for deg som er barne- og ungdomsarbeider, har lang yrkeserfaring i barnehage,  
SFO eller annet arbeid med barn, og ønsker videreutdanning. 

Du får oppfølging av lærer, fagstoff fra pensum utfyllende presentert på vår læringsplattform, og hjelp til å knytte/eller en tydelig tråd mellom teori til din praktiske arbeidshverdag. Her får du mulighet til å få ny motivasjon i det viktige arbeidet du gjør hver dag. 

Yrkesnære videreutdanninger 

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivået over videregående, men mer praksisnær enn universiteter og høgskoler. Et viktig kjennetegn er at den er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivet, og har en mindre akademisk, mer praktisk tilnærming til faget. Det gir deg mulighet til å erfare hvordan faget fungerer i praksis, og passer godt for deg som ønsker faglig påfyll med erfaring fra arbeidslivet.  

Fullfinansiert kompetansehevende tilbud  

MedLearn er den eneste tilbyderen av gratis kompetansehevende tilbud innen; Arbeid med livsmestring og helse, Kreativ og leken bruk av digitale verktøy i barnehagen
og Kvalitetsarbeid i SFO

Arbeid med livsmestring og helse  

Dette studiet vil gi deg forebyggende verktøy og øke kompetansen din i arbeid med livsmestring og helse med barn. Les mer om utdanningen her.

Kreativ og leken bruk av digitale verktøy i barnehagen 

Dette studiet vil gi deg ny kunnskap om hvordan digitale praksiser kan bidra til kreativ og leken bruk av digitale verktøy i barnehagen. Du vil få direkte anvendbare verktøy som styrker kompetansen og gir mer trygghet og inspirasjon i den digitale delen av jobben. Les mer om utdanningen her.

Kvalitetsarbeid i SFO  

I dette studiet vil du blant annet lære hvordan å skape trygge, gode miljøer som sikrer inkludering og fellesskap, språkets betydning i vennskapsrelasjoner, samt hvordan digitale verktøy kan brukes for å stimulere kreativitet og læring. Les mer om utdanningen her.

Andre fullfinansierte fagskoleutdanninger innen oppvekstsektoren 

MedLearn tilbyr også andre gratis fagskoleutdanninger for deg som jobber med barn og unge i oppvekstsektoren. Kulturelt og språklig mangfold i barnehage og SFO er et ressurs- og løsningsorientert tilbud for arbeid med kulturelt og språklig mangfold i barnehagen.  
Her vil du tilegne deg praktiske verktøy som kan bidra til å skape inkluderende språkfellesskap i barnehagen.

Utdanningen Barn med behov for særskilt tilrettelegging retter fokus på mangfoldet av barn med særskilte behov, og viktigheten av å skape en inkluderende barnehage. Arbeid med de yngste barna gir deg økt kunnskap om de yngste barnas utvikling, viktigheten av tilvenning, samt trygghet som basis for lek og utforsking.

Relevans i et samfunn i stadig endring 

Fagskoler er en naturlig del av utdanningsløpet, og vil være en viktig ressurs i fremtiden. Et samfunn i stadig endring fører til nye arbeidskraftbehov som gjør fagskolene enda mer relevante da de tilbyr korte, praktiske utdanninger som arbeidslivet har behov for.

Vi brenner for å styrke kompetansen og øke statusen til fagarbeidere. Dere er en sentral og viktig ressurs i samfunnet som fortjener tilgang på god videreutdanning, og direkte anvendbare verktøy som kan gi økt kunnskap og trygghet i jobben.