For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Oi, se så mange bein den har!

Tenk å kunne se en edderkopp så nærme, at du kan se øyne, alle leddene og alt det fine håret den har på kropp og bein. Eller å kunne se og telle alle beina på en tusenbein! Ja, alt det kan vi oppleve ved å bruke digitale verktøy.

Digitale verktøy i barnehagen er noe mange helt sikkert har vært borti, alt fra iPad, kamera og smarttelefon. Digital praksis er noe mange ikke tenker på som en del av barnehagehverdagen, men det er noe vi må ta tak i, som alle andre områder vi jobber med hver dag.

Digital praksis skal være en støtte, og et supplement, til det vi allerede gjør i barnehagen. Det å være på insektsjakt får en ny dimensjon når vi kan ta frem digitalt mikroskop og virkelig studere det vi finner i detalj. Denne opplevelsen vil også gi barn en ny forståelse for hvordan en edderkopp ser ut, og man kan se mer detaljerte tegninger fra barna med slike opplevelser. Vi kan også undre oss sammen med barna; Hvordan kom Hjorteflua til barnehagen midt i Oslo, eller hvordan døde frosken som vi fant med inspeksjonskamera i stikkrenna?

Ikke bare er det veldig spennende og gøy å jobbe på tvers av alle fagområder i barnehagen og knytte dette opp til digital praksis. Det er også en nødvendighet. Dagens barndom er digital, og barn omringes av digitale verktøy helt fra de blir født. Er det da riktig at vi skal ta bort skjerm og digitale verktøy i barnehagen? Er det ikke heller mer riktig å være en støtte og veileder for både barn og foreldre i bruken av nettopp dette? For oss er det en selvfølge at barnehagen skal være en del av den digitale utviklingen i samfunnet, at vi skal gi barn rikelig og god erfaring med digitale verktøy og la dem være produsenter og en påvirker i sin utvikling av forståelsen av den digitale verden. Barnehagen skal også være en støtte og veileder for foreldre som ønsker det.

Barnehagen har også et ansvar for å være en brobygger mellom barnehage – skole, slik at alle kan møte på skolen med lik erfaring av nettopp digitale verktøy og utjevne digitale forskjeller mellom barn.

Det krever øvelse og faglig påfyll for å kunne kombinere god digital praksis med det pedagogiske arbeidet. Du kan blant annet bruke alt i fra koderoboten Blue Boot, lage QR koder sammen med barna, eller bruke VHR briller for å reise til verdensrommet. Vi voksne må også alltid stille oss spørsmålet om hvorfor vi gjør som vi gjør. Klarer vi nettopp det, og samtidig bruke digitale verktøy som et supplement i det pedagogiske arbeidet, da jobber vi med digital praksis!