For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Studieplan for Kulturelt og språklig mangfold i barnehage og SFO 60 stp

Barn som henger på leke og smiler

Velg studieplanen for det semesteret du startet utdanningen.

Kulturelt og språklig mangfold i barnehage og SFO (nytt navn fra høsten 2023):

Oppstart høsten 2024 - studieplan kommer mai 2024

Oppstart høsten 2023

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse:

Oppstart høsten 2022

Oppstart våren 2022

Oppstart høsten 2021