For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Nettlærer innen helse- og oppvekstfag

MedLearn er en fagskole og vi tilbyr høyere yrkesfaglige utdanninger innen helse- og oppvekstfag. Vi har 9 ulike studietilbud innen helse- og 7 innen oppvekst. Vi er i stor vekst og ønsker derfor å knytte til oss dyktige lærere innen helse- og oppvekstfag.

Nettlærer på høyere yrkesfaglig utdanning innen helsefag

MedLearn er den største tilbyderen av helsefagskoler på nett. Vi har 9 ulike studietilbud innen helsefag og er i stor vekst. Som lærer, vil du følge opp studenter i hele landet. Alt foregår digitalt via vår nettbasert læringsplattform, og det er to lærere tilknyttet hver utdanning.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av studenter på nett
 • Veiledning av innsendingsoppgaver
 • Holde faglige webinarer
 • Spille inn undervisningsfilmer
 • Holde seg oppdatert både digitalt og faglig

Andre aktuelle oppgaver kan være:

Eksamensforfatter og sensor på utdanninger. 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie eller vernepleie
 • Minimum 5 års oppdatert og relevant yrkeserfaring, fortrinnsvis innen pleie- og omsorgsektoren
 • Undervisningserfaring og/eller erfaring fra eksamensarbeid innen helsefag
 • Generelt god digital kompetanse
 • Gode norskkunnskaper
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Viser engasjement, redelighet og respekt
 • Kan arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

Mulighet for kompetanseutvikling

Stor grad av fleksibilitet og selvstendighet i arbeidshverdagen.

Send CV og søknad til: laererveileder@medlearn.no

 

Nettlærer på høyere yrkesfaglig utdanning innen oppvekstfag

MedLearn er den største tilbyderen av oppvekstfagskoler på nett. Vi har 7 ulike studietilbud innen oppvekstfag og er i stor vekst. Som lærer, vil du følge opp studenter i hele landet. Alt foregår digitalt via vår nettbasert læringsplattform.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av studenter på nett
 • Veiledning av innsendingsoppgaver
 • Holde faglige webinarer
 • Spille inn undervisningsfilmer
 • Holde seg oppdatert både digitalt og faglig

Andre aktuelle oppgaver kan være:

Eksamensforfatter og sensor på utdanninger.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor som barnehagelærer, eller grunnskolelærer
 • Minimum 5 års oppdatert og relevant yrkeserfaring, fortrinnsvis innen oppvekstsektoren
 • Undervisningserfaring og/eller erfaring fra eksamensarbeid innen oppvekstfag
 • Generelt god digital kompetanse
 • Gode norskkunnskaper
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Viser engasjement, redelighet og respekt
 • Kan arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

Mulighet for kompetanseutvikling

Stor grad av fleksibilitet og selvstendighet i arbeidshverdagen.

Send CV og søknad til: laererveileder@medlearn.no