For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

MedLearn har 9 ulike studietilbud innen helsefag og 7 innen oppvekst, og vi er i stor vekst. Vi ønsker å knytte til oss dyktige eksamensforfattere og sensorer på fagskoler i helsefag og i oppvekstfag. Nedenfor finner du aktuelle stillinger. Vi ser frem til å høre fra deg. 

Eksamensforfatter og sensor på fagskoler i helsefag

MedLearn er den største tilbyderen av helsefagskoler på nett. Som eksamensforfatter og sensor, vil du utarbeide eksamensoppgaver og vurdere innleverte eksamener. Alt foregår via en nettbasert eksamensløsning, og vi har to forfattere/sensorer på alle eksamener.

Arbeidsoppgaver:

Forfatte av eksamensoppgaver. Sensurere eksamensoppgaver etter gjeldende kriterier og tidsfrister.

Andre aktuelle oppgaver kan være:

Være sensor på andre utdanninger ved klage på eksamenskarakter.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie
 • Minimum 5 års oppdatert og relevant yrkeserfaring, fortrinnsvis innen pleie- og omsorgsektoren
 • Undervisningserfaring og/eller erfaring fra eksamensarbeid innen helsefag
 • Generelt god digital kompetanse
 • Gode norskkunnskaper
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Viser engasjement, redelighet og respekt
 • Kan arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

Mulighet for kompetanseutvikling

Stor grad av fleksibilitet og selvstendighet i arbeidshverdagen.

Send CV og søknad til: eksamen@medlearn.no.

 

Eksamensforfatter og sensor på fagskoler i oppvekstfag

MedLearn er den største tilbyderen av oppvekstfagskoler på nett. Som eksamensforfatter og sensor, vil du utarbeide eksamensoppgaver og vurdere innleverte eksamener. Alt foregår via en nettbasert eksamensløsning, og vi har to forfattere/sensorer på alle eksamener.

Arbeidsoppgaver:

Forfatte av eksamensoppgaver. Sensurere eksamensoppgaver etter gjeldende kriterier og tidsfrister.

Andre aktuelle oppgaver kan være:

Være sensor på andre utdanninger ved klage på eksamenskarakter.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor som barnehagelærer, eller grunnskolelærer
 • Minimum 5 års oppdatert og relevant yrkeserfaring, fortrinnsvis innen oppvekstsektoren
 • Undervisningserfaring og/eller erfaring fra eksamensarbeid innen oppvekstfag
 • Generelt god digital kompetanse
 • Gode norskkunnskaper
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Viser engasjement, redelighet og respekt
 • Kan arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

Mulighet for kompetanseutvikling

Stor grad av fleksibilitet og selvstendighet i arbeidshverdagen.

Send CV og søknad til: eksamen@medlearn.no.