For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Ann-Kristin tar sin tredje videreutdanning innen oppvekst

Ann-Kristin ønsket faglig påfyll og økt kompetanse etter fagbrevet som barne- og ungdomsarbeider. Nå tar hun sin tredje gratis videreutdanning hos MedLearn på tre år; 

Veien blir til mens du går – og jeg er veldig fornøyd med den økte kompetansen jeg har fått med gratis fagskoleutdanning”, forteller Ann-Kristin. 

Tre fagskoleutdanninger på tre år

Ann-Kristin er gift og har to døtre på 16 og 18 år. Hun er fra Kolbotn, men har bodd i Nordland i 18 år. Hun har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og for tre år siden startet hun på gratis fagskole innen oppvekstfag, på studiet Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen. Her tilegnet hun seg grunnleggende ferdigheter i barns sosiale samspill, og hvordan å ivareta og utvikle omsorgsfulle miljøer som kan styrke barns trivsel, trygghet og mestring. 

Hun var svært fornøyd med denne utdanningen, og fortsatte med studiet Barn med behov for særskilt tilrettelegging som retter fokus på mangfoldet og viktigheten av å skape inkluderende miljø for alle barn. 

Begge studiene har gjort meg tryggere i jobben og mer rustet i møte med barns ulike livssituasjoner og utfordringer,” forteller Ann-Kristin.

I dag jobber hun som spesial-assistent i tilrettelagt klasse på videregående skole, og veileder og tilrettelegger ute i bedrift for en enkeltelev med særskilt behov. Hun går tredje semester på videreutdanningen, Kulturelt og språklig mangfold i barnehage og SFO, og tilegner seg blant annet praktiske verktøy om barns språk og identitetsdanning;

“Selv om studiene ofte fokuserer på barnehagebarn er min erfaring at det er relevante for barn og unge i alle aldre. Jeg har lært utrolig mye som jeg ikke lærte når jeg tok fagbrevet”, sier hun entusiastisk. 

Fleksibel og gratis utdanning har gjort det mulig

Det som har gjort det mulig å studere ved siden av jobb og familieliv er den fleksible, nettbaserte studiehverdagen. For Ann-Kristin ville det nærmeste studiestedet vært i Levanger og det ville ført til pendling og ekstra kostnader. 

Jeg har bare positivt inntrykk av nettstudier! Fleksibiliteten gjør det mulig for meg å studere i eget tempo og kombinere studiene med jobb og familieliv”, sier hun. 

Jeg har bare positivt inntrykk av nettstudier! Fleksibiliteten gjør det mulig for meg å studere i eget tempo og kombinere studiene med jobb og familieliv

Selv om Ann-Kristin gruet seg litt til de store fordypningsoppgavene, har det har gått veldig fint, og det var ikke så vanskelig som hun trodde. Hun forteller også at arbeidsgiver har vært svært positiv til hennes valg om å ta fagskoleutdanning; 

“Det har vært gunstig å jobbe i skolesystemet ved siden av studier. Jeg har kunnet bruke jobben som praksisplass og det har vært veldig lærerikt”, forteller Ann-Kristin. 

Videre har hun fått delta på mer planlegging i jobben og lært bort verdifull kunnskap til andre kollegaer. Det har resultert i god fordypning både i studiene og i jobben, samt økt lønn og flere jobbmuligheter. 

Bli tryggere i jobben

Ønsker du mer faglig tyngde i jobben med barn og unge? Ta gratis fagskoleutdanningen akkreditert av NOKUT ved siden av jobb og familieliv. Studiet er nettbasert og er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon.

Få økt kompetanse og mer trygghet i jobben med gratis fagskole! Finn din fagskole innen oppvekst