For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Migrasjonshelse er noe jeg brenner for

Mitt navn er Sallie. Jeg er opprinnelig fra Filippinene, og kom til Norge som au pair i 2012. Nå bor jeg med min nydelige kone og jobber som sykepleier på et sykehus, tar en mastergrad og er styreleder i Det filippinske hjelpesamfunn i Norge. Jeg er nettopp ferdig med fagskoleutdanningen, Migrasjonshelse.

Det beste med utdanningen
Det aller viktigste for meg, er at det finnes et studietilbud innen migrasjonshelse, fordi innvandrerhelse er noe jeg brenner for. Som helsepersonell med innvandrerbakgrunn har jeg alltid vært opptatt av å tilrettelegge helseinformasjon slik det er bedre forståelig for de som ikke behersker norsk så godt. Det fremmer helse, og forebygge sykdommer blant minoritetsgruppene, og ikke minst, minsker det sosioøkonomiske ulikheter. Jeg har opplevd at i Norge finnes det begrensede studietilbud på dette området, dermed er jeg takknemlig for at jeg fant et hos MedLearn. I tillegg er utdanningen gratis, og kan godt kombineres med jobb, familieliv eller andre studier!

Evig student
Jeg er en «evig student», og elsker å holde meg faglig oppdatert. Jeg har tatt 2 fagskoleutdanninger flere år tilbake, og det å begynne på fagskole igjen under pandemien, ga meg mulighet til å utvikle, nyte og være produktiv på tross av smitterestriksjoner.

Utdanningen har styrket kompetansen min, og jeg har kombinert utdanningen med et masterstudium – folkehelse i migrasjonsperspektivet. Fagskoleutdanningen har supplert min kunnskap om migrasjonshelse. Jeg har også fått dypere forståelse for ulike helseutfordringer hos innvandrergrupper og helsefremmende tiltak for denne målgruppen. Lærerne er erfarne og har delt mye verdifull innsikt og kritiske refleksjoner om temaene. Dette har hatt positiv innvirkning på karrieren min, og har gitt meg bedre forutsetninger for å jobbe med lidenskapen min.

Som sykepleier, jobber jeg på en generell indremedisinsk sengepost på et lokalt sykehus. Der treffer jeg mange pasienter med ulik kulturell bakgrunn, en uensartet gruppe som har varierende behov, verdier og preferanser. Jeg er også grunnleggeren og styreleder i en innvandrerorganisasjon som heter Det filippinske hjelpesamfunn i Norge. Formålet med vår organisasjon er å myndiggjøre individer med filippinske røtter og andre minoritetsgrupper som er bosatt i Norge. Vi ønsker å engasjere dem i å hjelpe og støtte hverandre, styrke hverandres stemme, fremme muligheter for minoriteter, og samarbeide aktivt i det flerkulturelle norske samfunnet.

Økt forståelse
Studiet har også forbedret min kulturelle kompetanse og bidratt til økt forståelse for mitt ansvar og min rolle i å oppnå en likeverdig helse- og omsorgstjeneste til alle som er bosatt i landet- uavhengig av opprinnelse. Videre har jeg fått en bedre innsikt i hvordan jeg som en leder i en ideell organisasjon, kan sikre at våre tjenester er inkluderende, og godt tilrettelagt for å treffe behovene til våre flerkulturelle medlemmer.

Fleksible nettstudier
Fagskoleutdanning har en rekke fordeler. Det er en vinn-vinn mulighet for de som ønsker å utvikle seg innen feltet de jobber i- eller ønsker å jobbe i. Det er praktisk og enkelt å gjennomføre og fagene er nær knyttet til aktiviteter i arbeidslivet.

Det beste med nettstudier, er at du får anledning til å studere når du vil og hvor du vil. Du kan lære i eget tempo, og bruke tiden fornuftig. Det eneste du trenger er engasjement, personlige mål og egen innsats.